www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Waarom is kerkbezoek belangrijk?"

Antwoord:
De Bijbel vertelt ons dat we naar de kerk moeten gaan zodat we God samen met andere gelovigen kunnen vereren en zodat Zijn Woord aan ons kan worden onderwezen zodat we geestelijk groeien (Handelingen 2:42; HebreeŽn 10:25). De kerk is de plaats waar gelovigen van elkaar kunnen houden (1 Johannes 4:12), elkaar kunnen aanmoedigen (HebreeŽn 3:13), elkaar kunnen ďstimulerenĒ (HebreeŽn 10:24), elkaar kunnen dienen (Galaten 5:13), elkaar kunnen instrueren (Romeinen 15:14), elkaar in ere kunnen houden (Romeinen 12:10), en vriendelijkheid en compassie voor elkaar kunnen tonen (EfeziŽrs 4:32).

Wanneer iemand op Jezus Christus vertrouwt voor zijn of haar verlossing, dan wordt hij of zij een onderdeel van het Lichaam van Christus (1 KorintiŽrs 12:27). Als een kerkelijk lichaam correct wil functioneren, dan zullen alle ďlichaamsdelenĒ aanwezig moeten zijn (1 KorintiŽrs 12:14-20). Op eenzelfde manier zal een gelovige nooit spirituele volwassenheid bereiken zonder de assistentie en de aanmoediging van andere gelovigen (1 KorintiŽrs 12:21-26). Dit zijn de redenen dat kerkbezoek, participatie, en gemeenschap met andere gelovigen steevaste onderdelen van het leven van een gelovige zouden moeten zijn. Een wekelijks kerkbezoek is voor gelovigen geen vereiste, maar iemand die op Christus vertrouwt zou ook een verlangen moeten hebben om God te aanbidden, om onderwezen te worden over Zijn Woord, en om deel uit te maken van een gemeenschap met andere gelovigen.

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.