www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Kunnen mensen vanuit de hemel naar beneden kijken en ons, de mensen die nog op aarde leven, zien?"

Antwoord:
Hebreeën 12:1 stelt: " Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende..." (Statenvertaling). Sommigen interpreteren de “wolk der getuigen” als mensen die vanuit de Hemel op ons neerkijken. Dat is niet de correcte interpretatie. Hebreeën hoofdstuk 11 gaat over een groot aantal mensen die vanwege hun geloof door God worden geprezen. Deze mensen vormen de “wolk der getuigen”. Zij zijn “getuigen” niet in de zin dat ze ons zouden gadeslaan, maar in de zin dat ze een voorbeeld voor ons zijn geweest… ze zijn getuigen voor Christus, en God, en de waarheid. Hebreeën 12:1 gaat verder: “…moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt”.

De Bijbel vertelt ons niet specifiek of mensen in de hemel op ons kunnen neerkijken terwijl we ons nog op aarde bevinden. Het is zeer waarschijnlijk dat dit niet het geval is. Waarom? Op de eerste plaats omdat zij ons dan soms zouden zien zondigen. Op de tweede plaats omdat zij dan soms dingen zouden zien die hen verdrietig zouden stemmen. Op de derde plaats omdat de mensen in de hemel zo bezig zijn met het aanbidden van God en het genieten van de glories van de hemel dat zij waarlijk geen interesse zouden hebben in wat er hier op aarde plaatsvindt. Het feit zelf dat ze vrij zijn van zonden, in de hemel zijn en in God’s aanwezigheid zijn is voor hen genoeg om gelukkig te zijn. Hoewel het mogelijk is dat God mensen in de hemel zou toestaan om neer te kijken op de mensen waarvan ze houden, geeft de Bijbel ons geen reden om te geloven dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.