www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Wat zegt de Bijbel over gokken? Is gokken een zonde?"

Antwoord:
Gokken kan gedefiniëerd worden als “het op het spel zetten van geld in een poging om het geld te vermeerderen door dit in te zetten op iets dat niet waarschijnlijk is”. De Bijbel veroordeelt gokken, wedden of de loterij niet specifiek. Maar de Bijbel waarschuwt ons wel om weg te blijven van geldzucht (1 Timoteüs 6:10; Hebreeën 13:5). De Schriftteksten moedigen ons ook aan om ons niet in te laten met pogingen om “snel rijk te worden” (Spreuken 13:11; 23:5; Prediker 5:10). Gokken concentreert zich zeer zeker op de liefde voor geld en verleidt mensen onmiskenbaar met de belofte om snel en eenvoudig rijk te worden.

Wat is er mis met gokken? Gokken is een moeilijke kwestie omdat dit slechts geldverkwisting is als het slechts met mate en alleen zo nu en dan wordt gedaan, maar niet noodzakelijkerwijs een “kwaad”. Mensen verspillen geld aan allerlei activiteiten. Gokken is dan niet meer en niet minder een geldverspilling dan het gaan bekijken van een film (in veel gevallen), een duurdere maaltijd eten dan nodig is of het kopen van onnodige prullaria. Maar tegelijkertijd wordt gokken niet gerechtvaardigd door het feit dat ook aan andere dingen geld wordt verspild. Geld zou niet verspild moeten worden. Extra geld zou gespaard moeten worden voor toekomstige behoeften of gebruikt moeten worden voor het werk van de Heer – en niet vergokt worden.

Gokken in de Bijbel: Hoewel de Bijbel gokken niet expliciet vermeld, worden wel spelen vermeld waarin “geluk” of “kans” betrokken is. In Leviticus bijvoorbeeld werd het lot geworpen om te bepalen welke bok als reinigingsoffer zou worden geofferd en welke bok als verzoeningsoffer zou worden geofferd. Jozua wierp loten om te bepalen hoe het land onder de verschillende stammen zou worden verdeeld. Nehemia wierp loten om te bepalen wie binnen de muren van Jeruzalem zou wonen en wie niet. De apostelen wierpen loten om te bepalen wie de plaats van Judas in zou nemen. Spreuken 16:33 zegt: “Men werpt het lot in een mantel, de HEER bepaalt hoe het valt”. Nergens in de Bijbel wordt gokken of “toeval” gebruikt voor vermaak of als een acceptabele praktijk voor de volgelingen van God.

Casino’s en loterijen: Casino’s gebruiken allerlei soorten marketing-trucs om de gokker te verleiden om zo veel geld als mogelijk op het spel te zetten. Ze bieden vaak goedkope of gratis alcoholische dranken, wat dronkenschap aanmoedigt en het vermogen om wijze beslissingen te maken doet afnemen. In een casino is alles perfect in elkaar gezet om geld in grote bedragen afhandig te maken en er niets voor terug te geven, behalve een kortstondig en loos genot. Loterijen proberen zichzelf af te schilderen als een manier om onderwijs en/of sociale programma’s te bekostigen. Maar onderzoek heeft aangetoond dat deelnemers aan loterijen vaak die mensen zijn die zich het minst kunnen veroorloven om hun geld te besteden aan loterijkaarten. De allure van “het snel rijk worden” is voor de wanhopigen een te grote verleiding. De kansen om te winnen zijn oneindig klein, en dit leidt er toe dat de levens van vele mensen worden geruïneerd.

Waarom loterij-opbrengsten God niet behagen: Veel mensen beweren dat ze aan de loterij meedoen of gokken zodat ze het geld aan de kerk of andere goede doelen kunnen geven. Hoewel dit misschien wel een goede beweegreden mag zijn, is de realiteit dat slechts weinigen gokopbrengsten gebruiken voor God-erende doeleinden. Studies laten zien dat de meerderheid van de loterijwinnaars zich een paar jaar na het winnen van de hoofdprijs in nog slechtere financiële omstandigheden bevindt dan voorheen. Als dit al gebeurt zijn er slechts weinigen die het geld werkelijk voor een goed doel opgeven. Bovendien heeft God ons geld niet nodig voor Zijn missie in de wereld. Spreuken 13:11 zegt: “In de schoot geworpen rijkdom is weer snel verdwenen, gestage groei maakt rijk”. God is soeverein en zal via eerlijke middelen voorzien in de behoeften van de kerk. Zou God geëerd worden als drugsgeld gedoneerd zou worden, of geld dat in een bankroof werd buitgemaakt? Zo heeft God ook geen behoefte aan geld dat van de armen werd “gestolen” door hen met rijkdommen te verleiden, noch zou hij dit geld willen.

1 Timoteüs 6:10 vertelt ons: "Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend". Hebreeën 13:5 verkondigt: " Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten". En Matteüs 6:24 zegt: "Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon [geld]."

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.