www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Ik ben gescheiden. Mag ik volgens de Bijbel hertrouwen?"

Antwoord:
We krijgen vaak vragen als: “Ik ben om die of die reden gescheiden. Mag ik opnieuw trouwen?” – of – “Ik ben al twee keer gescheiden – de eerste keer omdat mijn echtgenoot overspel pleegde, de tweede keer omdat we niet echt bij elkaar pasten. Ik ga nu regelmatig uit met een man die al drie keer gescheiden is – de eerste keer omdat ze niet met elkaar overweg konden, de tweede keer omdat hij zelf vreemd was gegaan en de derde keer omdat zijn vrouw overspel had gepleegd. Kunnen we met elkaar trouwen?” Dergelijke vragen zijn erg moeilijk te beantwoorden omdat de Bijbel niet erg diep op de details ingaat als het om de redenen gaat die iemand al dan niet zouden toestaan om na een scheiding te hertrouwen.

Wat we wel zeker weten is het volgende – God haat echtscheidingen (Maleachi 2:16). God’s plan is dat een getrouwd stel zolang als beide partners in leven zijn getrouwd blijft (Genesis 2:24; Matteüs 19:6). De enige specifieke reden die een nieuw huwelijk na een echtscheiding toestaat is overspel (Matteüs 19:9) – en zelfs dat wordt door Christenen onderling betwist. Een andere mogelijkheid is een ongelovige huwelijkspartner die zijn gelovige partner verlaat (1 Korintiërs 7:12-15). Maar deze passage heeft het niet specifiek over hertrouwen, maar heeft het over de verplichting om al dan niet gehuwd te blijven. Het schijnt mij toe dat lichamelijk, sexueel of zwaar emotioneel misbruik een voldoende reden zou zijn voor een echtscheiding, en mogelijk ook voor een nieuw huwelijk met iemand anders. Maar dit wordt ons niet specifiek zo door de Bijbel onderwezen.

Wat betreft deze kwestie weten we twee dingen met zekerheid. (1) Zoals gezegd haat God echtscheidingen (Maleachi 2:16). (2) God is genadig en vergevingsgezind. Elke echtscheiding is zonder uitzondering het gevolg van een zonde, ofwel van één van de partners ofwel van beide partners. Wordt een echtscheiding door God vergeven? Absoluut! Een echtscheiding is niet minder vergeeflijk dan enige andere zonde. De vergeving van alle zonden is door geloof in Jezus Christus beschikbaar (Matteüs 26:28; Efeziërs 1:7). Als God de zonde van een echtscheiding vergeeft, betekent dat dan dat het je altijd vrijstaat om te hertrouwen? Dat is niet noodzakelijkerwijs het geval. God heeft sommige mensen er toe geroepen om alleenstaand te blijven (1 Korintiërs 7:7-8). Als iemand alleenstaand is, dan moeten we dat niet zien als een vloek of een bestraffing, maar veeleer als een mogelijkheid om God met heel het hart te dienen (1 Korintiërs 7:32-36). Maar God’s Woord vertelt ons dat het beter is om te huwen dan om “te branden van begeerte” (1 Korintiërs 7:9). Wellicht is dit soms van toepassing op het hertrouwen na een echtscheiding.

Nou, mag je dus hertrouwen? Zou je moeten hertrouwen? Ik kan die vraag niet beantwoorden. Dat is uiteindelijk een zaak tussen jou, je potentiële toekomstige huwelijkspartner, en vooral God. Het enige advies dat ik je kan geven is dat je God in gebed om wijsheid vraagt zodat je kan onderscheiden wat Hij wil dat je zal doen (Jakobus 1:5). Bid met een open geest en vraag de Heer oprecht om Zijn wensen in je hart te plaatsen (Psalm 37:4). Streef naar de wil van de Heer (Spreuken 3:5-6) en volg Zijn leidende hand. Dat is het beste advies dat ik je kan geven.

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.