www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Hoe kan ik vrienden en familie evangeliseren zonder hen te beledigen of hen juist nog verder van het geloof weg te jagen?"

Antwoord:
Elke Christen heeft wel een familielid, een vriend, een collega of een kennis die geen Christen is. Het Evangelie met anderen delen is altijd moeilijk. Het Evangelie met anderen delen is nog moeilijker als je dit met iemand wil doen die je na aan het hart ligt. De Bijbel vertelt ons dat sommige mensen door het Evangelie beledigd zullen zijn (Lucas 12:51-53). Het is vooral verontrustend dat we het risico kunnen lopen dat we iemand beledigen waarmee we regelmatig contact hebben. Maar, ons wordt geboden om het Evangelie met anderen te delen – en er zijn geen excuses om dit niet te doen (Matteüs 28:19-20; Handelingen 1:8; 1 Petrus 3:15).

Hoe kunnen we dan onze familieleden, vrienden, collega’s en/of kennissen evangeliseren? Het belangrijkste dat we voor hen kunnen doen is voor hen bidden. Bid dat God hun harten zal veranderen en hun ogen voor de waarheid van het Evangelie zal openen (2 Korintiërs 4:4). Bid dat God hen zal overtuigen van Zijn liefde voor hen en hun behoefte aan de verlossing door Jezus Christus (Johannes 3:16). Bid voor wijsheid over hoe je hen kan dienen (Jakobus 1:5). Naast bidden moet je er ook voor zorgen dat je zelf een god-erend Christelijk leven leidt, zodat zij de verandering kunnen waarnemen die God in jouw leven heeft doorgevoerd (1 Petrus 3:1-2). Zoals Sint Franciscus van Assisi ooit zei: “Verkondig het Evangelie te allen tijde, en gebruik woorden als het nodig is.”

Na dit alles moet je bereid en dapper zijn om het Evangelie feitelijk met hen te delen. Verkondig de boodschap over de verlossing door Jezus Christus aan je vrienden en familieleden (Romeinen 10:9-10). Ben altijd bereid om over je geloof te spreken (1 Petrus 3:15), maar doe dit altijd op een zachtmoedige en respectvolle manier. Het is uiteindelijk zo dat we de verlossing van onze naasten aan God over moeten laten. Het zijn God’s macht en genade die mensen redden, niet onze inspanningen. Het beste en belangrijkste dat we voor hen kunnen doen is voor hen bidden, voor hen een getuige zijn, en hen laten zien dat we zelf een Christelijk leven leiden!

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.