www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Hoe stierven de twaalf apostelen? Is de dood van de apostelen in de Bijbel vastgelegd?"

Antwoord:
De enige dood van een apostel die in de Bijbel is vastgelegd is de dood van Jakobus (Handelingen 12:2). Koning Herodus liet Jakobus “met het zwaard” doden – dit is waarschijnlijk aan referentie aan een onthoofding. De omstandigheden rondom de dood van de overige apostelen kennen we alleen maar uit de tradities van de kerk, dus we moeten eigenlijk niet te veel belang hechten aan deze andere verslagen. De meest aanvaarde kerktraditie over de dood van een apostel stelt dat de Apostel Petrus in Rome werd gekruisigd, ondersteboven en op een X-vorming kruis, waardoor de profetie van Jezus werd vervuld (Johannes 21:18). Hier beneden volgen de meest populaire “tradities” met betrekking tot de dood van de overige apostelen.

Matteüs onderging in Ethiopië het martelaarschap toen hij met een zwaard werd gedood. Johannes stond oog in oog met het martelaarschap toen hij in een enorm vat met kokende olie werd gekookt, tijdens een golf van vervolgingen in Rome. Maar, hij werd op een miraculeuze manier van de dood gered. Johannes werd vervolgens veroordeeld tot arbeid in de mijnen op het gevangeniseiland Patmos. Hij schreef zijn profetische Boek Openbaring op Patmos. De apostel Johannes werd later bevrijd en keerde naar het hedendaagse Turkije terug. Hij stierf als een oude man en was de enige apostel die een vredige dood stierf.

Jakobus, de broer van Jezus (officieel geen apostel), was de leider van de kerk in Jeruzalem en werd van de zuidoostelijke toren van de Tempel meer dan dertig meter naar beneden gegooid toen hij weigerde om zijn geloof in Christus te ontkennen. Toen ontdekt werd dat hij de val had overleefd, sloegen zijn vijanden Jakobus met een knuppel dood. Dit was dezelfde toren waar Satan Jezus mee naar toe had genomen toen hij Hem op de proef stelde.

Bartolomeüs, ook bekend als Natanaël, was een missionaris in Azië. Hij getuigde in het hedendaagse Turkije en werd vanwege zijn prediking in Armenië vermoord, toen hij met de zweep tot de dood werd geslagen. Andreas werd in Griekenland op een X-vormig kruis gekruisigd. Nadat hij door zeven soldaten zwaar was gegeseld, bonden zij zijn lichaam met koorden aan het kruis om zijn lijden te verlengen. Zijn volgelingen berichtten dat Andreas, toen hij naar het kruis werd geleid, de volgende woorden sprak: “Ik heb al lang naar dit gelukkige uur uitgekeken en heb dit al lang verwacht. Het kruis is ingezegend door het lichaam van Christus dat er aan heeft gehangen”. Twee dagen lang, totdat hij stierf, ging hij verder met het prediken tot zijn folteraars. De apostel Tomas werd in India, tijdens één van zijn missie-reizen om daar de kerk te vestigen, met een speer doorboord. Mattias, de apostel die was gekozen om de plaats in te nemen van de verrader Judas Iskariot, werd gestenigd en vervolgens onthoofd. De apostel Paulus werd in 67 na Christus door de kwaadaardige keizer Nero gefolterd en vervolgens onthoofd. Er bestaan ook tradities over de overige apostelen, maar geen enkele hiervan heeft enige betrouwbare historische of traditionele ondersteuning.

Het is niet zo belangrijk hoe de apostelen stierven. Wat belangrijk is, is het feit dat ze allemaal bereid waren om voor hun geloof te sterven. Als Jezus niet uit de dood was opgestaan, dan zouden Zijn discipelen dit geweten hebben. Niemand is bereid te sterven voor iets waarvan hij weet dat het een leugen is. Het feit dat ze allemaal bereid waren om een gruwelijke dood te sterven door te weigeren om hun geloof in Christus af te zweren – dat is enorm bewijsmateriaal voor het feit dat ze waarachtig getuigen waren geweest van de wederopstanding van Jezus Christus.

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.