www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Aanbidden Christenen en Moslims dezelfde God?"

Antwoord:
Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van wat bedoeld wordt met “dezelfde God”. Het kan niet ontkend worden dat de Islamitische en de Christelijke kijk op God veel overeenkomsten vertonen. Beide zien God als absoluut soeverein, almachtig, alwetend, alomtegenwoordig, heilig en rechtschapen. Zowel de Islam als het Christendom geloven in één God die de Schepper is van alles wat zich in het universum bevindt. Dus ja, in zekere zin aanbidden Christenen en Moslims dezelfde God.

Maar tegelijkertijd bestaan er ook grote verschillen tussen de Christelijke en de Islamitische kijk op God. Terwijl Moslims wel geloven dat Allah de eigenschappen van liefde, erbarmen en genade heeft, komen deze eigenschappen in Allah niet op dezelfde manier tot uiting als in het geval van de Christelijke God. Maar het belangrijkste verschil tussen de Islamitische en de Christelijke kijk op God is het idee van de incarnatie. Christenen geloven dat God een mens werd in de Persoon van Jezus Christus. Moslims geloven dat dit idee de grootst mogelijke heiligschennis is. Moslims kunnen nooit het idee aanvaarden dat Allah een mens zou worden om voor de zonden van de wereld te sterven. Een geloof in de incarnatie van God in de Persoon van Jezus Christus is absoluut essentieel voor het Christelijke begrip van God. God werd een mens zodat Hij zich met ons kon identificeren en, nog belangrijker, dat Hij ons redding kon bieden, de vergeving van onze zonden.

Aanbidden Christenen en Moslims dan dezelfde God? Ja en nee. Misschien zou een betere vraag zijn: “Hebben zowel Christenen als Moslims een correct begrip van wie God is?” Het antwoord op deze vraag is ongetwijfeld: nee. Er bestaan diverse cruciale verschillen tussen de Christelijke en Islamitische ideeën over God. Beide godsdiensten kunnen niet tegelijkertijd gelijk hebben. Wij geloven dat het Christendom het correcte beeld van God heeft, omdat er geen redding kan plaatsvinden zonder betaling voor onze zonden. Alleen God kon een dergelijke prijs betalen. Alleen door een mens te worden kon God in onze plaats sterven en zo de boete voor onze zonden betalen (Romeinen 5:8; 2 Korintiërs 5:21).