www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Wat is de definitie van een cultus?"

Antwoord:
In onze gedachten is een cultus vaak een groep die Satan aanbidt, dieren offert en boosaardige, bizarre en heidense rituelen uitvoert. Maar in werkelijkheid lijken de meeste culten veel onschuldiger. De specifiek Christelijke definitie van een cultus is: een religieuze groepering die één of meer fundamentele leerstellingen over de Bijbelse waarheid ontkent. Of, in eenvoudiger woorden, een cultus is een groep die iets onderwijst dat er toe zal leiden dat een mens niet gered zal worden als hij of zij dit gelooft. In tegenstelling tot een religie is een cultus een groep die beweert Christelijk te zijn, maar toch een essentiële waarheid van het Bijbelse Christendom ontkent.

De twee meest voorkomende leerstellingen van culten zijn dat Jezus niet God was en dat verlossing niet alleen door geloof tot stand komt. Een ontkenning van de godheid van Christus leidt tot het idee dat de dood van Jezus een onvoldoende betaling voor onze zonden zou zijn. Een ontkenning van onze verlossing door alleen geloof leidt tot het idee dat we verlossing op eigen kracht door onze eigen daden zouden kunnen bereiken – iets dat de Bijbel krachtig en consequent ontkent. De twee meest bekende voorbeelden van culten zijn de Jehova’s Getuigen en de Mormonen. Beide groepen beweren Christelijk te zijn, maar toch ontkennen beide de twee sleuteldoctrines die hierboven werden genoemd. Jehova’s Getuigen en Mormonen geloven veel dingen die in overeenstemming zijn met de leerstellingen van de Bijbel (of hier op lijken). Maar, door het feit dat zij de godheid van Christus en de verlossing door alleen geloof ontkennen kunnen zij als een cultus worden beschouwd. Veel Jehova’s Getuigen, Mormonen en leden van andere culten zijn “goede mensen” die oprecht naar God op zoek zijn en oprecht geloven dat zij de waarheid kennen. Wij hopen en bidden dat een groot aantal mensen dat bij deze “Christelijke” culten betrokken is de leugens zal herkennen en naar de waarheid geleid zal worden; de verlossing door Jezus Christus.

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.