www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Hoe kan ik mij tot het Christendom bekeren?"

Antwoord:
Een man in de Griekse stad Filippi stelde een soortgelijke vraag aan Paulus en Silas. We weten op zijn minst drie dingen over deze man: hij was een gevangenisbewaarder, hij was een heiden en hij was wanhopig. Hij stond op het punt om zelfmoord te plegen maar Paulus weerhield hem hiervan. En op dat moment vroeg de man: “Wat moet ik doen om gered te worden?” (Handelingen 16:30).

Het feit dat de man deze vraag stelde toont op zich al aan dat hij zijn behoefte aan redding erkende – hij kon niets meer dan de dood voor zichzelf zien, en hij wist dat hij hulp nodig had. Het feit dat hij Paulus en Silas vroeg, betekent dat hij geloofde dat zij hierop een antwoord hadden.

Dat antwoord kwam vlug en was eenvoudig: “Geloof in de Heer Jezus [Christus] en u zult gered worden” (vers 31). De passage gaat verder met te laten zien hoe de man dit geloofde en bekeerd werd. Zijn leven begon vanaf die dag het verschil te laten zien.

Merk op dat de bekering van de man op zijn overtuiging was gebaseerd (“Geloof”). Hij moest Jezus en niets of niemand anders vertrouwen. De man geloofde dat Jezus de Zoon van God (“de Heer”) was en de Messias die de Schrift in vervulling bracht (“Christus”). Zijn geloof omvatte ook het geloof dat Jezus voor onze zonden stierf en weer uit de dood opstond, omdat dit de boodschap was die Paulus en Silas predikten (zie Romeinen 10:9-10 en 1 Korintiërs 15:1-4).

“Bekeren” is letterlijk “wenden” of “omkeren”. Wanneer we ons tot een bepaald iets wenden, dan moet het wel zo zijn dat we ons dan van iets anders afwenden. Wanneer we ons tot Jezus wenden, dan moeten we ons van de zonde afwenden. De Bijbel noemt het afwenden van de zonde “inkeer” of “berouw” en het wenden tot Jezus “geloof”. Daarom zijn berouw en geloof complementair. Zowel berouw als geloof worden op deze manier aangeduid in 1 Tessalonicenzen 1:9 — “…hoe u zich van de afgoden hebt afgewend om u tot God te keren”. Een Christen zal zijn vroegere gewoonten en alles wat met valse religies te maken heeft achterlaten, als gevolg van een oprechte bekering tot het Christendom.

Eenvoudig gezegd: om je tot het Christendom te bekeren, moet je geloven dat Jezus de Zoon van God is die voor jouw zonden stierf en vervolgens uit de dood opstond. Je moet het met God eens zijn dat je een zondaar bent die behoefte heeft aan een redding, en je moet alleen op Jezus vertrouwen om je te redden. Wanneer jij je van je zonde afwendt en je tot God keert, dan belooft God dat Hij jou zal redden en jou de Heilige Geest zal geven, Die van jou een nieuwe schepping zal maken.

Het Christendom, in de ware vorm, is geen religie. Het Christendom is volgens de Bijbel een relatie met Jezus Christus. Het Christendom is God’s aanbod van de redding voor iedereen die in de offergave van Jezus aan het kruis gelooft en hierop vertrouwt. Iemand die zich tot het Christendom bekeert verlaat niet de ene religie voor een andere religie. Een bekering tot het Christendom is het ontvangen van het geschenk dat God aanbiedt en het beginnen van een persoonlijke relatie met Jezus Christus die resulteert in de vergeving van de zonden en een eeuwigheid in de Hemel na de dood.

Verlang jij er naar om je tot het Christendom te bekeren vanwege de dingen die je in dit artikel hebt gelezen? Als jouw antwoord ‘ja’ is, dan volgt hier een eenvoudig gebed dat je aan God kunt aanbieden. Het opzeggen van dit gebed, of een ander gebed, kan je niet redden. Alleen een vertrouwen in Christus kan je van je zonden redden. Dit gebed is slechts een eenvoudige manier om je geloof in God aan Hem uit te drukken en om Hem te danken voor Zijn voorziening van jouw redding. “God, ik weet dat ik tegen U gezondigd heb en dat ik een straf verdien. Maar Jezus Christus nam die straf, die ik verdien, op zich zodat ik middels een geloof in Hem kon worden vergeven. Ik stel mijn vertrouwen op U voor mijn redding. Dank U voor Uw wonderbaarlijke genade en vergeving – het geschenk van het eeuwige leven! Amen!"

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.