www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Wat zegt de Bijbel over abortus?"

Antwoord:
De Bijbel heeft het nooit specifiek over de abortuskwestie. Maar, er zijn talrijke leerstellingen in de Schrift die het overvloedig duidelijk maken wat God’s standpunt over abortus is. Jeremia 1:5 vertelt ons dat God ons al kent voordat Hij ons in de baarmoeder vormt. Psalm 139:13-16 heeft het over God’s actieve rol in onze schepping en vorming in de baarmoeder. Exodus 21:22-25 schrijft dezelfde straf voor voor iemand die de dood van een baby in de baarmoeder veroorzaakt als voor iemand die een moord pleegt. Dit geeft duidelijk aan dat God een ongeboren baby net zo zeer als een menselijk wezen beschouwt als een volgroeid volwassen mens. Voor de Christen is abortus niet een kwestie die gaat over het recht van een vrouw om te kiezen. Het is een zaak van leven en dood van een menselijk wezen dat naar God’s evenbeeld is gemaakt (Genesis 1:26-27; 9:6).

Het eerste argument dat altijd wordt aangevoerd tegen het Christelijke standpunt over abortus is: “Hoe zit het dan met gevallen waarin verkrachting en/of incest heeft plaatsgevonden?” Hoe vreselijk het ook zou zijn om zwanger te raken als gevolg van een verkrachting en/of incest, maakt dat de moord van een baby het juiste antwoord? Het ene kwaad kan niet door een ander kwaad worden rechtgezet. Het kind dat het gevolg is van de verkrachting/incest zou voor adoptie kunnen worden opgegeven – aan een liefdevol gezin dat zelf geen kinderen kan krijgen – of het kind zou door de moeder zelf opgevoed kunnen worden. Nogmaals, de baby zou niet gestraft moeten worden voor de boosaardige daden van de vader.

Het tweede bezwaar dat gewoonlijk wordt opgeworpen tegen het Christelijke standpunt over abortus is: “Hoe zit het dan wanneer het leven van de moeder gevaar loopt?” Eerlijk gezegd is dit de moeilijkste vraag over de hele abortuskwestie om te beantwoorden. Laten we allereerst niet vergeten dat deze situatie de reden is voor minder dan een tiende van één procent van alle abortussen die tegenwoordig in de wereld worden uitgevoerd. Er zijn veel meer vrouwen die een abortus hebben ondergaan omdat ze “hun lichaam niet willen ruïneren” dan vrouwen die een abortus hebben ondergaan om hun eigen leven te redden. Op de tweede plaats moeten we niet vergeten dat God een God van mirakels is. Hij kan het leven van een moeder en een kind redden, ook als alle medische kansen hier niet op duiden. Maar uiteindelijk kan alleen over deze vraag beslist worden door een man, zijn vrouw, en God. Elk stel dat met deze extreem moeilijke situatie te maken heeft zou tot de Heer moeten bidden om wijsheid te verkrijgen (Jakobus 1:5) over wat Hij wil dat zij moeten doen.

94% van alle abortussen die tegenwoordig in de wereld worden uitgevoerd, worden uitgevoerd om andere redenen dan een gevaar voor het leven van de moeder. Het overgrote merendeel van deze gevallen kan gekenmerkt worden als: "Een vrouw en/of haar partner besluit dat ze de baby niet willen die zij hebben geschapen". Dit is een extreem kwaad. Zelfs in de moeilijker 6% van alle gevallen zou abortus nooit de eerste optie moeten zijn. Het leven van een menselijk wezen in de baarmoeder is elke inspanning waard om een geboorte na de volledige termijn mogelijk te maken.

Voor mensen die reeds een abortus hebben gehad geldt dat de zonde van abortus niet minder vergeeflijk is dan alle andere zonden. Door geloof in Christus kan elke zonde worden vergeven (Johannes 3:16; Romeinen 8:1; Kolossenzen 1:14). Een vrouw die een abortus heeft gehad, of een man die een abortus heeft aangemoedigd, of zelfs een arts die een abortus heeft uitgevoerd – zij kunnen allemaal door geloof in Jezus Christus vergeven worden.

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.