www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Is het aanbidden van heiligen / Maria Bijbels?"

Antwoord:
De Bijbel is er absoluut duidelijk over dat we alleen God moeten aanbidden. In alle andere gevallen in de Bijbel waarin anderen worden aanbeden zijn dit valse goden, en dat zijn Satan en zijn demonen. Alle volgelingen van de Heer God weigeren aanbeden te worden. Petrus en de apostels weigerden aanbeden te worden (Handelingen 10:25-26; 14:13-14). De heilige engelen weigerden aanbeden te worden (Openbaring 19:10; 22:9). De reactie is altijd hetzelfde: “Aanbid alleen God!”

Rooms-Katholieken proberen deze duidelijke principes uit de Schrift te “omzeilen” door te beweren dat zij Maria en de heiligen niet “aanbidden”, maar dat zij hen slechts “vereren”. Het gebruik van een ander woord verandert de essentie niet van wat er wordt gedaan. Een definitie van “vereren” is “met respect of eerbiedigheid beschouwen”. De Bijbel vertelt ons nergens dat we iemand anders dan God moeten eerbiedigen. Het is niet verkeerd om respect te hebben voor die trouwhartige Christenen die vóór onze tijd leefden (zie Hebreeën hoofdstuk 11). Het is niet verkeerd om Maria als de aardse moeder van Jezus te eerbiedigen. De Bijbel beschrijft Maria als “begenadigd” door de Heer (Lucas 1:28). Maar tegelijkertijd bevat de Bijbel geen aanwijzingen dat we de mensen die naar de Hemel zijn gegaan moeten vergoddelijken. We moeten hun voorbeeld volgen, maar aanbidden, vergoddelijken of vereren: nee!

Wanneer zij zich gedwongen zien om toe te geven dat zij Maria wel degelijk aanbidden, trachten Katholieken te beweren dat zij God via haar aanbidden, en wel door de wonderbaarlijke schepping die Hij gemaakt heeft te prijzen. In hun gedachten is Maria de prachtigste en wonderbaarlijkste schepping van God en prijzen zij haar Schepper wanneer zij haar prijzen. Voor Katholieken is dit analoog aan het direct prijzen van een kunstenaar door zijn beeldhouwwerk of schilderij te prijzen. Het probleem hiervan is dat God ons expliciet verbiedt om Hem door middel van geschapen dingen te aanbidden. We mogen niet neerknielen voor “iets dat in de hemel hier boven is of iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde” en we mogen deze ook niet aanbidden. Romeinen 1:25 had niet duidelijker kunnen zijn: “Zij hebben de goddelijke waarheid verruild voor de leugen, en de schepping geëerd en aanbeden in plaats van de schepper; Hij is gezegend in eeuwigheid! Amen.” Jazeker, God heeft wonderbaarlijke en verbazingwekkende dingen geschapen. Jazeker, Maria was een vrome vrouw die ons respect verdient. Maar nee, we mogen God absoluut niet via een “plaatsvervanger” aanbidden door dingen (of mensen) te prijzen die Hij heeft geschapen. Dit is openlijke afgoderij.

De belangrijkste manier waarop Katholieken Maria en de heiligen “vereren” is door tot hen te bidden. Zoals het volgende artikel aantoont, is het bidden tot iemand anders dan alleen God anti-Bijbels: bidden tot heiligen en Maria. Het maakt niet uit of er tot Maria en/of de heiligen gebeden wordt, of dat we hen vragen om voor ons te bidden – geen van beide is Bijbels. Bidden is een vorm van aanbidding. Wanneer we tot God bidden, dan geven we toe dat we Zijn hulp nodig hebben. Wanneer we tot iemand anders dan God bidden, dan beroven we God feitelijk van de glorie die alleen van Hem is.

Een andere manier waarop Katholieken Maria en de heiligen “vereren” is door beelden en afbeeldingen van hen te maken. Veel Katholieken gebruiken afbeeldingen van Maria en/of heiligen als een amulet. Zelfs een vluchtig doornemen van de Bijbel zal onthullen dat deze gewoonte gelijk staat aan openlijke afgoderij (Exodus 20:4-6; 1 Korintiërs 12:2; 1 Johannes 5:21). Het aftellen/wrijven van de kralen van een rozenkrans is afgoderij. Het opsteken van kaarsen voor een beeld of afbeelding van een heilige is afgoderij. Een Jozef-beeldje begraven in de hoop dat dat je zal helpen om je huis te verkopen is afgoderij , net als ontelbare andere Katholieke praktijken.

De terminologie is niet het probleem. Of deze praktijk nu wordt omschreven als “aanbidding” of “verering”, of welke andere term dan ook, het probleem blijft hetzelfde. Het is altijd afgoderij als we iets dat van God is aan iemand anders toeschrijven. De Bijbel draagt ons nergens op om iemand anders dan God te vereren of tot iemand anders dan God te bidden, op iemand anders dan God te vertrouwen of van iemand anders dan God een “idool” te maken. We moeten alleen God aanbidden. Verheerlijking, lof en eer behoren alleen aan God toe. Alleen God is waardig om “…de heerlijkheid en de eer en de macht te ontvangen…” (Openbaring 4:11). Alleen God is waardig om aanbeden, vereerd en geprezen te worden (Nehemia 9:6; Openbaring 15:4).

© Copyright 2002-2015 Got Questions Ministries.