www.GotQuestions.org/Nederlands
Vraag: "Wat zegt de Bijbel over genezing? Kan er genezing worden gevonden in de verzoening?"

Antwoord:
Jesaja 53:5, een vers dat ook in 1 Petrus 2:24 wordt geciteerd, is een sleutelvers over genezing dat vaak verkeerd wordt begrepen en verkeerd wordt toegepast. “Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.” (Jesaja 53:5). Het woord dat als “genezing” wordt vertaald kan ofwel geestelijke ofwel lichamelijke genezing betekenen. Maar, de context van Jesaja 53 en 1 Petrus 2 maakt het duidelijk dat het hier om een geestelijke genezing gaat. 1 Petrus 2:24 zegt: “Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen.” Dit vers heeft het over zonde en rechtvaardigheid, niet over ziekte en aandoeningen. Daarom heeft deze “genezing” betrekken op het vergeven en gered worden, niet op het lichamelijk genezen worden.

De Bijbel legt geen specifiek verband tussen lichamelijke genezing en geestelijke genezing. Vak worden mensen lichamelijk genezen wanneer zij hun geloof in Christus plaatsen – maar dit is niet altijd het geval. Soms is het God’s wil om iemand te genezen, soms niet. De Apostel Johannes geeft ons het volgende perspectief: “Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. En omdat we weten dat hij naar ons luistert, wat we hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we hem gevraagd hebben” (1 Johannes 5:14-15). God voert nog steeds wonderen uit. God geneest nog steeds mensen. Ziektes, aandoeningen, pijn en dood zijn nog steeds realiteiten in deze wereld. Tenzij de Heer in de komende 50 jaar of zo zal terugkeren, zal bijna iedereen die tegenwoordig leeft sterven en het overgrote merendeel van deze mensen (inclusief Christenen) zal sterven als gevolg van een lichamelijk probleem (ziektes, aandoeningen, verwondingen). Het is niet altijd God’s wil om ons lichamelijk te genezen.

Uiteindelijk zal lichamelijke genezing ons deel zijn in de Hemel. In de Hemel zal er geen pijn meer zijn, en geen ziektes, aandoeningen, lijden of dood (Openbaring hoofdstuk 21). We moeten allemaal een beetje minder opgaan in onze lichamelijke toestand in deze wereld, en ons een beetje meer richten op onze geestelijke toestand (Romeinen 12:1-2). Dan kunnen we onze harten op de hemel scherpstellen waar we niet meer met lichamelijke problemen hoeven om te gaan. Openbaring 21:4: “Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.”

© Copyright 2002-2014 Got Questions Ministries.