Is God / de Bijbel sexistisch?Vraag: "Is God / de Bijbel sexistisch?"

Antwoord:
Sexisme betekent dat het ene geslacht, meestal het mannelijke geslacht, domineert over het andere geslacht, meestal het vrouwelijke geslacht. De Bijbel bevat vele referenties aan vrouwen die, in ons moderne denken, discriminerend ten opzichte van vrouwen klinken. Betekent dit dat God, en dus ook de Bijbel, sexistisch is? We moeten niet vergeten dat, wanneer de Bijbel een bepaalde daad beschrijft, dit niet noodzakelijkerwijs betekent dat de Bijbel deze daad ook daadwerkelijk ondersteunt. De Bijbel beschrijft hoe sommige mannen vrouwen als weinig meer dan een eigendom behandelen, maar dat betekent niet dat de Bijbel dit gedrag goedkeurt. Zelfs in gevallen waarin de Bijbel een gebod geeft met betrekking tot de behandeling van vrouwen, is dit niet noodzakelijkerwijs een aanduiding van God’s ideale standaard. De Bijbel concentreert zich veel meer op het hervormen van onze zielen dan op het hervormen van onze maatschappijen. God weet dat een veranderd hart zal leiden tot een veranderd gedrag.

In het Oude Testament was de hele wereld een patriarchale samenleving. Die status van de geschiedenis is enorm duidelijk – niet alleen in de Schrift maar ook in de sociale regels die over de meeste samenlevingen in de wereld heersten. Naar moderne waardensystemen en wereldlijke menselijke standpunten wordt dat “sexistisch” genoemd. God, en niet de mens, heeft de orde in de samenleving ingesteld en Hij is de auteur van de gevestigde gezagsprincipes. Maar de gevallen mens heeft deze orde, net als alle andere dingen, verdoezeld. Dit heeft door de geschiedenis heen geleid tot de ongelijkheid in aanzien van mannen en vrouwen. De uitsluiting en de discriminatie die we in onze wereld aantreffen is niets nieuws. Deze zijn het gevolg van de zondeval van de mens en de introductie van de zonde – en dat is een opstand tegen God. Daarom kunnen we redelijkerwijs zeggen dat de term en de praktijk van het “sexisme” een gevolg – of produkt – is van de zonde van de mensheid. De progressieve openbaring van de Bijbel leidt ons naar de genezing van sexisme, en zelfs voor alle zondige praktijken van het menselijke ras.

We moeten de Schrift goed bekijken om een geestelijke balans te vinden en te houden tussen de door God ingestelde gezagsposities. Het Nieuwe Testament is de vervulling van het Oude Testament, en hierin vinden we principes die ons onderwijzen over de correcte gezagsverhoudingen en de genezing van de zonde, de ziekte van de hele mensheid, en deze omvat ook discriminatie die op geslacht is gebaseerd.

Het kruis van Christus is de grote “uitvlakker”. Johannes 3:16 zegt: “opdat iedereen die in Hem gelooft” en dat is een alomvattende uitspraak die niemand uitsluit op basis van zijn of haar positie in de samenleving, mentale vermogens of geslacht. We vinden ook een passage in het boek Galaten die ons vertelt over onze gelijkwaardige gelegenheid om gered te worden. “Want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus.” (Galaten 3:26-28). Er bestaat geen sexisme aan het kruis.

De Bijbel is niet sexistisch. Waarom? Omdat de Bijbel de gevolgen van de zonde nauwkeurig afschildert. De Bijbel heeft allerlei soorten zonde vastgelegd: slavernij en gevangenschap en zelfs het falen van de grootste Bijbelse helden. Toch geeft de Bijbel ons ook het antwoord op en de genezing van die zonden ten opzichte van God en Zijn gevestigde orde. En dat antwoord is? Een juiste relatie met God. Het Oude Testament keek in verwachting uit naar de ultieme offergave, en telkens als er een offergave voor de zonde werd gegeven werd hiermee de behoefte aan verzoening met God onderwezen. In het Nieuwe Testament werd “het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt” geboren. Dit Lam stierf, werd begraven en stond weer op uit de dood om naar Zijn plaats in de Hemel op te stijgen, waar Hij voor ons bemiddelt. Door in Hem te geloven vinden we de genezing van onze zonden, inclusief de zonde van het sexisme.

De beschuldiging dat de Bijbel sexistisch zou zijn is gebaseerd op een gebrekkige kennis van de Schrift. Wanneer mannen en vrouwen van elke leeftijd hun door God ingestelde posities bekleden en leven naar “Zo spreekt de Heer”, dan vindt er een wonderbaarlijke balans tussen de geslachten plaats. Die balans is waar God mee begon en dat is waar Hij mee zal eindigen. Er wordt een enorme hoeveelheid aandacht besteed aan de diverse gevolgen van de zonde, maar niet aan de wortels ervan. Alleen door middel van een persoonlijke verzoening met God, via de Heer Jezus Christus, kunnen we ware gelijkheid vinden. “U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden” (Johannes 8:32).

Het is ook erg belangrijk om te begrijpen dat het niet sexistisch is wanneer de Bijbel verschillende rollen toekent aan mannen en vrouwen. De Bijbel maakt het overvloedig duidelijk dat Hij verwacht dat mannen de rol van leiderschap in de kerk en in het huishouden innemen. Maakt dit vrouwen minderwaardig? Absoluut niet. Betekent dit dat vrouwen minder intelligent, minder capabel of minder waard zijn in God’s ogen? Absoluut niet! Wat dit betekent, in onze door zonden besmeurde wereld, is dat er een structuur en gezagsverhoudingen moeten bestaan. God heeft de diverse gezagsposities voor ons eigen goed ingesteld. Sexisme is het misbruik van deze rollen... niet het bestaan van deze rollen.


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Is God / de Bijbel sexistisch?