Wat is het belang van de Christelijke doop?Vraag: "Wat is het belang van de Christelijke doop?"

Antwoord:
De Christelijke doop is volgens de Bijbel een uiterlijke getuigenis van wat innerlijk in het leven van een gelovige heeft plaatsgevonden. De Christelijke doop illustreert het feit dat de gelovige zich identificeert met de dood, begrafenis en herrijzenis van Christus. De Bijbel verkondigt: “Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden” (Romeinen 6:3-4). In de Christelijke doop wordt door de onderdompeling in water het met Christus begraven worden uitgebeeld. Het weer uit het water naar boven komen is een symbolische weergave van de wederopstanding van Christus.

In de Christelijke doop zou er aan twee vereisten moeten worden voldaan voordat iemand gedoopt kan worden: (1) degene die gedoopt wil worden moet op Jezus Christus vertrouwen als zijn of haar Verlosser, en (2) hij of zij moet begrijpen wat de doop voorstelt. Als iemand de Heer Jezus kent als zijn Verlosser, begrijpt dat de Christelijke doop een daad van gehoorzaamheid is door publiekelijk zijn geloof in Christus te verkondigen, en verlangt om gedoopt te worden – dan is er geen reden om die gelovige van de doop te weerhouden. Volgens de Bijbel is de doop eenvoudigweg een daad van gehoorzaamheid – het publiekelijk verkondigen van het geloof in Christus en een toewijding aan Hem, en een identificatie met de dood, begrafenis en wederopstanding van Christus.


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Wat is het belang van de Christelijke doop?