www.GotQuestions.org मराठी ‘भाषेच्या’ भाषांतरात स्वागत असो!बायबल मध्ये प्रश्नांची उत्तरे दिली गेली आहेत
Download Mangal Font


आम्ही क्षमा मागतो, पण आमच्यापुढे मराठीतून मांडलेले प्रश्न आम्ही हया वेळेला स्वीकारू शकत नाही. जर तुम्ही इंग्लिश लिहू आणि वाचू शकत असाल तर तुमचे प्रश्न तुम्ही मांडू शकता -http://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

मराठीतील उपलब्ध पानांची यादी खाली दिलेली आहे


चांगली बातमी

शाश्वत जीवन मिळाले?

क्षमा मिळाली? मी देवाकडून क्षमा कशी मिळवू?

जिझसला तुमचा खाजगी रक्षणकर्ता मानण्याचा अर्थ काय?

मुक्तीची योजना काय आहे?

ख्रिस्तियन म्हणजे काय?

ख्रिश्चन म्हणून पुनर्जन्म म्हणजे काय?

चार आत्मिक नियम कोणते?

मी भगवंताशी योग्य कसे राहावे?

येशू हा स्वर्गाचा एकच मार्ग आहे का?

मेल्यानंतर मी स्वर्गात जाणार हे मी खात्रीपूर्वक कसे जाणू शकतो?

मरणानंतर जीवन आहे काय?

माझ्यासाठी योग्य धर्म म्हणजे काय?

मोक्षासाठी रोमनांचा मार्ग म्हणजे काय?

पाप्याची प्रार्थना म्हणजे काय?

आत्ताच मी माझा विश्वास जिझसवर ठेवला आहे… आता पुढे काय?


फ़ार महत्वाचे प्रश्न

देव अस्तित्वात आहे का? देवाच्या अस्तित्वाचे काही पुरावे आहेत का?

जिझस ख्राईस्ट कोण आहे?

जिझस देव आहे का? जिझसने कधी देव असल्याचा दावा केला होता का?
बायबल मध्ये प्रश्नांची उत्तरे दिली गेली आहेत