Mit jelent újjászületett kereszténynek lenni?
Kérdés: Mit jelent újjászületett kereszténynek lenni?

Válasz:
Mit jelent újjászületett kereszténynek lenni? A szövegrész, ami a Bibliában válaszol erre a kérdésre, az a János 3:1-21. Az Úr Jézus itt Nikodémussal beszél, egy előkelő farizeussal, aki tagja a Sanhedrin-nek (ők a zsidók vezetői). Nikodémus éjjel ment Jézushoz. Kérdéseket akart feltenni neki.

Amikor Jézus beszélgetni kezdett Nikodémussal, ezt mondta: “…Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát.” Nikodémus ezt kérdezte tőle: “Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe és megszülethetik ismét?” Jézus így felelt: “Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek.” (János 3:3-7)

Az “újonnan születni” kifejezés szó szerint “felülről születést” jelent. Nikodémusnak egy valódi szükséglete volt. Arra volt szüksége, hogy a szíve megváltozzon – lelkileg átalakuljon. Az újjászülés Isten cselekedete, amellyel örök életet ad annak, aki hisz (2 Korinthus 5:17; Titusz 3:5; 1Péter 1:3; 1 János 2:29; 3:9; 4:7; 5:1-4, 18). A János 1:12,13 leírja, hogy az “újjászületettség” egyben azt is jelenti, hogy valaki “Isten gyermekévé lesz” a Jézus Krisztusba vetett bizalma révén.

Ezek után jogos a kérdés, hogy “Miért kell valakinek újjászületnie?” Pál apostol az Efézus 2:1-ben azt mondja: “Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt…”, a rómaiaknak pedig a a Róma 3:23-ban azt írja, hogy “mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének.” Tehát azért kell újjászületni, hogy a bűnök meg legyenek bocsátva, és létrejöjjön egy kapcsolat Istennel.

Ez hogyan történik meg? Efézus 2:8,9: “Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.” Amikor valaki “megtér”, akkor újjászületett, lelkileg megújult, és most már Isten gyermeke az újjászületés jogán. A bizalom Jézus Krisztusban - aki kifizette a bűn büntetését, amikor meghalt a kereszten - jelenti a lelki “újjászületést”. “Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az” (2 Korinthus 5:17a).

Ha Te még soha nem bíztál az Úr Jézus Krisztusban mint Megváltódban, akkor megfontolod a Szentlélek buzdítását, amint a szívedre beszél? Szükséged van rá, hogy újjászüless. Elimádkozod a megbánás imáját és új teremtéssé leszel ma Krisztusban? “Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.” (János 1:12-13)

Ha el akarod fogadni Jézus Krisztust mint megváltódat, és újjá szeretnél születni, akkor íme egy minta-imádság. Ne felejtsd el, hogy ez az imádság, vagy bármely más imádság nem fog megmenteni. Egyedül a Jézusban való bizalom tud megmenteni a bűntől. Ez az ima egyszerűen egy módja annak, hogy kimutasd a hitedet Istennek és megköszönd neki, hogy üdvösséget ad. “Istenem tudom, hogy vétkeztem ellened és büntetést érdemlek. De Jézus Krisztus átvette a büntetést amit érdemlek, ezért hit által megbocsátást kaphatok. Elfordulok a bűnömtől és benned bízom az Üdvösségért. Köszönöm Neked a Te csodálatos kegyelmedet és megbocsátásodat – az örök életet! Ámen!”

Jézus mellett döntöttél az itt olvasottak miatt? Ha igen, akkor kérlek kattints az “Elfogadtam Jézust” gombra.Vissza a magyar oldalraMit jelent újjászületett kereszténynek lenni?