Honnan tudhatom biztosan, hogy a mennybe fogok kerülni amikor meghalok?
Kérdés: Honnan tudhatom biztosan, hogy a mennybe fogok kerülni amikor meghalok?

Válasz:
Biztosan tudod, hogy örök életed van és hogy a mennyországba fogsz jutni amikor meghalsz? Isten azt akarja, hogy biztos legyél benne! A Biblia azt mondja: “Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van.” (1 János 5:13) Képzeld el, hogy most Isten előtt állsz, és megkérdezi tőled: “Miért engedjelek be a mennybe?” Mit mondanál? Lehet, hogy nem tudnád mit válaszolj. Amit tudnod kell, az az, hogy Isten szeret téged és biztosított neked egy utat amiről biztosan tudhatod, hogy hol töltöd majd az örökkévalóságot. A Biblia erről így beszél: “Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3:16)

Először is meg kell értenünk a problémát ami távol tart minket a mennyországtól. A probléma az, hogy a bűnös természetünk miatt nem lehetünk kapcsolatban Istennel. Bűnösök vagyunk természetünk szerint és választásunk szerint is. “mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének.” (Róma 3:23) Nem tudjuk megmenteni önmagunkat. “Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.” (Efézus 2:8-9) Halált és poklot érdemlünk. “Mert a bűn zsoldja a halál” (Róma 6:23).

Isten szent és igazságos, ezért meg kell büntetnie a bűnért. Ugyanakkor szeret minket és bocsánatot készített a bűneinkre. Jézus mondja: “Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” (János 14:6) Jézus meghalt értünk a kereszten: “Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket” (1 Péter 3:18). Jézus feltámadt a halálból: “halálra adatott bűneinkért, és feltámasztatott megigazulásunkért.” (Róma 4:25).

Tehát visszatérve az eredeti kérdéshez – “Honnan tudhatom biztosan, hogy a mennybe fogok kerülni amikor meghalok?” A válasz erre a következő - „Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz” (Apostolok cselekedetei 16:31). “Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében” (János 1:12). Az örök életet ajándékba, INGYEN kaphatod meg. “az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” (Róma 6:23) Már most élhetsz teljes és értelmes életet. Jézus mondta: “én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.” (János 10:10) Az örökkévalóságot Jézussal a mennyben töltheted, mert megígérte: “És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is.” (János 14:3)

Ha el akarod fogadni Jézus Krisztust mint Megváltódat, és bocsánatot szeretnél kapni Istentől, itt van egy ima számodra. Ne felejtsd el, hogy ez az ima vagy bármely másik nem fog megmenteni. Egyedül az tud megmenteni a bűntől, ha bízol Krisztusban. Ez az ima egyszerű módja annak, hogy kifejezd Istennek a hitedet Őbenne, és megköszönd neki, hogy megbocsát. “Istenem, tudom, hogy bűnt követtem el ellened és büntetést érdemlek. De Jézus Krisztus átvette a büntetést amit én érdemelnék és így hit által bocsánatot nyerhetek. Elfordulok a bűntől és csak benned bízom az üdvösségért. Köszönöm csodálatos kegyelmedet és megbocsátásodat Ámen!”

Jézus mellett döntöttél az itt olvasottak miatt? Ha igen, akkor kérlek kattints az “Elfogadtam Jézust” gombra.Vissza a magyar oldalraHonnan tudhatom biztosan, hogy a mennybe fogok kerülni amikor meghalok?