Ką Biblija kalba apie santuoką tarp žmonių iš skirtingų rasių?
Klausimas: Ką Biblija kalba apie santuoką tarp žmonių iš skirtingų rasių?

Atsakymas:
Senojo Testamento įstatymas draudė izraelitams imti žmonas arba tekėti už vyrų iš kitų tautų (Pakartoto įstatymo 7:3-4). Tokio draudimo priežastis buvo ta, kad izraelitai galėjo nusigręžti nuo Dievo tuokdamiesi su stabmeldžiais, pagonimis. Panašus principas, tik kalbantis jau apie kitokius skirtumus, randamas ir Naujajame Testamente: „Nevilkite svetimo jungo su netikinčiaisiais. Kas gi bendra tarp teisumo ir nuodėmės? Arba kas bendra tarp šviesos ir tamsos?“ (2 Korintiečiams 6:14). Kaip izraelitams, tikintiems vieną tikrąjį Dievą, buvo uždrausta tuoktis su netikinčiaisiais, taip ir krikščionims nedera tuoktis su netikinčiaisiais. Bet grįžkime prie iškelto klausimo – Naujasis Testamentas nekalba apie tai, kad tuoktis žmonėms iš skirtingų tautų ar rasių yra blogai.

Mes turime vertinti žmogų pagal jo ar jos charakterį, o ne pagal odos spalvą. Negalime vieniems rodyti simpatiją, o su kitais būti nepakantūs ar nusistatę prieš juos dėl jų rasės (Jokūbo 2:1-10; ypač 1 ir 9 eil.). Renkantis sutuoktinį krikščionis visų pirma turi įsitikinti, kad asmuo, kuriuo jis domisi, yra krikščionis (2 Korintiečiams 6:14), atgimęs Jėzuje Kristuje tikintysis (Jono 3:3-5). Ne odos spalva, bet tikėjimas Kristumi yra biblinis kriterijus renkantis gyvenimo draugą. Negalima kalbėti apie mišrią santuoką kaip apie gerą ar blogą reiškinį. Svarbiausia, kad joje būtų išmintis, įžvalgumas, malda.

Bet yra kai kurie sunkumai, dėl kurių santuoka tarp skirtingų rasių turi būti labai gerai apgalvota ir tokiai santuokai gerai pasiruošta. Dažni sunkumai, kuriuos sutuoktinių pora gali patirti – tai aplinkinių nesupratimas ir nepriėmimas. Daugelis tokių porų patiria diskriminaciją ir patyčias, kartais netgi iš savo šeimos. Kai kurios mišrios šeimos susiduria su sunkumais gimus jų vaikams, nes jie turi kitokią odos spalvą. Taigi į tuos dalykus reikia atsižvelgti ir būti viskam pasiruošus, jei jau priimtas sprendimas dėl mišrios santuokos. Bet, pakartosim, kad vienintelis biblinis apribojimas krikščionims – jų išrinktasis turi būti asmuo, tikintis Jėzumi Kristumi.Atgal į svetainę lietuvių kalbaKą Biblija kalba apie santuoką tarp žmonių iš skirtingų rasių?