Aš ką tik įtikėjau Jėzų … kas toliau?
Aš ką tik įtikėjau Jėzų … kas toliau?

Sveikiname! Jūs priėmėte sprendimą, pakeisiantį jūsų gyvenimą! Galbūt jūs klausiate, „Kas toliau? Kaip man pradėti savo kelionę su Dievu?“ Penki žingsniai, aprašyti toliau, parodys jums Biblijos kelią. Jei kelionės metu jums iškyla klausimų, prašome aplankyti http://www.gotquestions.org/Lietuviu

1. Įsitikink, ar supratai išganymą

Pirmasis Jono laiškas (1 Jono 5:13) mums sako: „Aš tai parašiau jums, įtikėjusiems Dievo Sūnaus vardą, kad žinotumėte turį amžinąjį gyvenimą.“ Dievas nori, kad mes suprastume išganymą. Dievas nori, kad mes pasitikėtume ir žinotume, jog esame išgelbėti. Trumpai apžvelgsime raktinius išganymo punktus:

(a) Mes visi esame nusidėję. Mes visi padarėme dalykų, kurie Dievui nėra malonūs (Romiečiams 3:23).

(b) Dėl savo nuodėmių mes nusipelnėme bausmės – amžino atsiskyrimo nuo Dievo (Romiečiams 6:23).

(c) Jėzus mirė ant kryžiaus ir taip sumokėjo už mūsų nuodėmes (Romiečiams 5:8; 2 Korintiečiams 5:21). Jėzus mirė vietoj mūsų – prisiėmė mūsų nusipelnytą bausmę. Jo prisikėlimas įrodė, kad Jėzaus mirtis buvo pakankamas atpildas už mūsų nuodėmes.

(d) Dievas užtikrina atleidimą ir išganymą visiems, kurie tiki Jėzų – tiki, kad Jo mirtis – tai atpildas už mūsų nuodėmes (Joną 3:16; Romiečiams 5:1; Romiečiams 8:1).

Tai yra išganymo žinia! Jei tu tiki Jėzų Kristų kaip savo Išganytoją, tu esi išgelbėtas! Visos tavo nuodėmės atleidžiamos ir Dievas pažada niekada tavęs nepalikti ir neišsižadėti (Romiečiams 8:38-39; Matą 28:20). Atsimink – tavo išganymas yra Jėzuje Kristuje (Joną 10:28-29). Jei Tu tiki tik Jėzų kaip savo Išganytoją, gali būti tikras, kad amžinybę praleisi su Dievu danguje!

2. Surask gerą bažnyčią, kuri moko suprasti Bibliją

Negalvok, kad Bažnyčia – tik pastatas. Bažnyčia yra žmonės. Labai svarbu, kad žmonės, tikintys Jėzų Kristų, bendrautų vienas su kitu. Tai yra vienas iš pagrindinių Bažnyčios tikslų. Dabar, kai tu tiki Jėzų Kristų, mes būtinai patariame tau surasti tinkamą bažnyčią ir pasišnekėti su kunigu. Leisk jam sužinoti apie tavo naująjį tikėjimą Jėzumi Kristumi.

Antrasis Bažnyčios tikslas – mokyti suprasti Bibliją. Jūs galite išmokti, kaip Dievo instrukcijomis pasinaudoti gyvenime. Biblijos suvokimas yra raktas į tikrą ir galingą krikščionišką gyvenimą. Antrame laiške Timotiejui (2 Timotiejui 3:16-17) sakoma: „Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumu, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasirengęs kiekvienam geram darbui."

Trečiasis Bažnyčios tikslas yra pamaldos. Pamaldos – padėka Dievui už visa, ką Jis yra padaręs! Dievas mus išgelbėjo. Dievas mus myli. Dievas mus aprūpina. Dievas yra mūsų palydovas ir vadovas. Kaip mes galime Jam nedėkoti? Dievas yra šventas, teisingas, mylintis, gailestingas ir kupinas malonės. Apreiškimo Jonui knygoje (Apreiškimo 4:11) sakoma: „Vertas esi, mūsų Viešpatie ir Dieve priimti šlovę, pagarbą ir galybę, nes tu visa sukūrei – tavo valia visa yra ir buvo sukurta.”

3. Kiekvieną dieną skirti truputį laiko pabuvimui su Dievu

Labai svarbu kiekvieną dieną skirti laiko pabuvimui su Dievu. Kai kas tai vadina „ramybės valanda”, kiti – „aukojimusi”, nes tai yra laikas, kai mes aukojame save Dievui. Vieni mieliau tam skiria laiko rytais, kiti – vakarais. Visiškai nesvarbu, kaip vadini tą laiką ar kada tai darai. Svarbiausia tai, kad tu reguliariai leidi laiką su Dievu. Iš ko susideda buvimas su Dievu?

(a) Malda. Malda yra paprastas pokalbis su Dievu. Kalbėk su Dievu apie savo rūpesčius ir problemas. Paprašyk Dievo duoti tau išminties ir patarimų. Paprašyk Dievo, kad šis pasirūpintų tavo poreikiais. Pasakyk Dievui, kaip tu Jį myli ir kaip įvertini visa, ką Jis dėl tavęs yra padaręs. Tai ir yra malda.

(b) Biblijos skaitymas. Be Biblijos analizės bažnyčioje, Sekmadienio mokykloje ir/ar Biblijos studijų, tu dar turi skaityti Bibliją savarankiškai. Biblijoje yra viskas, ką turi žinoti, kad galėtum gyventi tikrą krikščionišką gyvenimą. Joje yra Dievo patarimų, kaip priimti protingus sprendimus, kaip sužinoti Dievo valią, kaip padėti kitiems ir tobulėti dvasiškai. Biblija yra Dievo Žodis mums. Biblija yra svarbiausias Dievo įrankis, rodantis, kaip gyventi Dievui priimtiną gyvenimą, kuris tenkintų ir mus pačius.

4. Bendrauk su žmonėmis, kurie galėtų padėti tau tobulėti dvasiškai

Pirmasis laiškas korintiečiams (1 Korintiečiams 15:33) sako mums: „Neapsirikite: „Blogos draugijos gadina gerus papročius.’” Biblijoje gausu įspėjimų apie „blogų” žmonių įtaką. Leisdami laiką su tais, kurie įtraukia mus į nuodėmingą veiklą, matome, kad šie užsiėmimai mus gundo. Aplinkinių charakteris „užgožia” mus, todėl labai svarbu, kad mus suptų žmonės, kurie myli Viešpatį ir yra pasižadėję Jam.

Bandyk susirasti draugą ar keletą draugų (gal iš savo bažnyčios), kurie galėtų padėti tau ir padrąsintų tave (Žydamsyd 3:13; 10:24). Paprašyk savo draugų, kad šie verstų tave būti atsakingu už tavo ramybės valandą, tavo veiksmus ir tavo kelią su Dievu. Paklausk, ar gali taip pat padėti ir jiems. Tačiau tai nereiškia, kad tu turi palikti visus tuos draugus, kurie nepripažįsta Viešpaties Jėzaus kaip Išganytojo. Ir toliau būk jų draugu, mylėk juos. Tiesiog leisk jiems sužinoti, kad Jėzus pakeitė tavo gyvenimą ir kad tu nebegali daryti to, ką darydavai anksčiau. Paprašyk Dievo, kad Jis duotų tau galimybę pasidalyti Jėzumi su tavo draugais.

5. Pasikrikštyk

Dauguma žmonių neteisingai supranta krikštą. Žodis „krikštyti” reiškia “panardinti į vandenį“. Krikštas yra biblijos parodytas kelias viešai paliudyti savo naująjį tikėjimą Kristumi ir patvirtinti savo įsipareigojimą Juo sekti. Panirimas į vandenį – mirtis kartu su Kristumi. Išėįjimas iš vandens – Kristaus prisikėlimas. Būti pakrikštytu reiškia sutapatinti save su Jėzaus mirtimi, laidotuvėmis ir prisikėlimu (Romiečiams 6:3-4).

Krikštas negali tavęs išgelbėti. Krikštas nenuplauna tavo nuodėmių. Krikštas tiesiog yra paklusnumo žingsnis, viešas tikėjimo tik Kristumi pripažinimas. Krikštas yra svarbus, nes tai yra paklusnumo žingsnis – viešas tikėjimo Kristumi ir savo įsipareigojimų prieš Jį pripažinimas. Jei tu esi pasirengęs krikštytis, tu turi kalbėti su kunigu.Atgal į svetainę lietuvių kalbaAš ką tik įtikėjau Jėzų … kas toliau?