Ką Biblija sako apie dešimtinę?
Klausimas: Ką Biblija sako apie dešimtinę?

Atsakymas:
Daugumai krikščionių rūpi klausimas apie dešimtinę. Daugelyje bažnyčių šiam klausimui skiriamas per daug didelis dėmesys. Tuo pat metu nemažai krikščionių atsisako sekti bibliniu raginimu atnešti Viešpačiui aukas. Dešimtinė/ aukojimai turi nešti džiaugsmą ir palaiminimus. Deja, šiandienos bažnyčioje tai retas atvejis.

Mokėti dešimtinę yra Senojo Testamento potvarkis. Tai buvo įstatymo reikalavimas, pagal kurį visi izraelitai turėdavo atnešti į Padangtę/Šventyklą 10% to, ką uždirbo ar išaugino (Kunigų 27:30; Skaičių 18:26; Pakartoto Įstatymo14:24; 2 Metraščių 31:5). Senojo Testamento dešimtinė buvo kaip mokesčių ėmimo būdas, kad būtų galima pasirūpinti visomis kunigų ir levitų reikmėmis. Naujajame Testamente niekur nerasime įsakymo ar net rekomendacijos, kad krikščionys įtvirtintų dešimtinių sistemą. Paulius tik pažymi, kad tikintieji turėtų atidėti dalį savo pajamų bažnyčiai paremti (1 Korintiečiams 16:1-2).

Be to, Naujajame Testamente niekur nenurodytas konkretus procentas, kurį reikėtų atidėti nuo uždarbio, bet tik pasakyta aukoti tiek, kiek leidžia pajamos (1 Korintiečiams 16:2). Krikščionių bažnyčia iš tiesų paėmė šį 10% iš Senojo Testamento įsakymo dėl dešimtinės ir pritaikė tai kaip „rekomenduojamąjį minimumą“ krikščionių paaukojimams. Nors Naujasis Testamentas ir nenustato apibrėžtos sumos ar procentų, bet itin pabrėžia aukojimo reikšmę ir svarbą. Krikščionims derėtų duoti tiek, kiek leidžia jų pajamos. Kartais tai gali būti daugiau nei dešimtoji dalis, o kartais – mažiau. Tai visada priklauso nuo žmogaus galimybių ir bažnyčios reikmių. Kiekvienas krikščionis turi uoliai melstis ir ieškoti Dievo išminties dėl dešimtinės ir dėl to, kiek jis turėtų aukoti (Jokūbo 1:5). „Kiekvienas tegul aukoja, kaip yra širdyje nutaręs, ne gailėdamas ar tarsi verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją“ (2 Korintiečiams 9:7).Atgal į svetainę lietuvių kalbaKą Biblija sako apie dešimtinę?