Keturi religiniai įstatymai – kas tai?
Klausimas: Keturi religiniai įstatymai – kas tai?

Atsakymas:
Keturi religiniai įstatymai yra kelias, rodantis, kaip dalintis gerosiomis išganymo naujienomis. O šis dalijimasis įmanomas tik per tikėjimą Jėzumi Kristumi. Tai paprastas kelias, kuriuo Evangelija skleidžiama naudojant keturis pagrindinius punktus.

Pirmasis religinis įstatymas: „Dievas tave myli ir tavo gyvenimui turi nuostabų planą." Evangelijoje pagal Joną 3:16 sakoma: „Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą." Evangelija pagal Joną 10:10 atskleidžia mums priežastį, kodėl Jėzus atėjo į mūsų pasaulį: „Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, – kad apsčiai jo turėtų." Tad kas trukdo mums gauti Dievo meilę? Kas mums trukdo gyventi pilnavertį gyvenimą?

Antrasis religinis įstatymas: „Nuodėmė gadina žmoniją ir atskiria mus nuo Dievo. Rezultatas – mes nežinome nuostabaus Dievo plano, skirto mūsų gyvenimams." Laiškas romiečiams 3:23 tai tik patvirtina: „Nes visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės." Laiškas romiečiams 6:23 parodo mums, kokios yra nuodėmės pasekmės: „Atpildas už nuodėmę – mirtis." Dievas mus sutvėrė taip, kad gyventų santarvėje su mumis. Tačiau žmonija paleido į pasaulį nuodėmę ir taip atsiskyrė nuo Dievo. Mes sugriovėme santarvę, kurią Dievas buvo sukūręs. Tad koks yra sprendimas?

Trečiasis religinis įstatymas: „Jėzus Kristus yra vienintelė Dievo sąlyga – tik per Jį bus atleistos mūsų nuodėmės. Per Jėzų Kristų mes galime gauti nuodėmių atleidimą ir atnaujinti santarvę su Dievu." Laiške romiečiams 5:8 sakoma: „O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus numirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai." Pirmasis laiškas korintiečiams 15:3-4 moko, ką mes turim žinoti ir kuo tikėti, kad būtume išganyti: „... Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė Raštai; jis buvo palaidotas ir buvo prikeltas trečiąją dieną, kaip skelbė Raštai..." Evangelijoje pagal Joną 14:6 pats Jėzus kalba, kad Jis yra vienintelis kelias į Išganymą: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane." Kaip aš galiu gauti šią nuostabią išganymo dovaną?

Ketvirtas religinis įstatymas: „Mes turime tikėti Jėzumi Kristumi kaip mūsų Išganytoju, kad gautume išganymo dovaną ir sužinotumeme nuostabius Dievo planus, skirtus mūsų gyvenimams." Evangelija pagal Joną 1:12 rašo: „Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais – tiems, kurie tiki jo vardą." Apaštalų darbai 16:31 labai aiškiai sako: „Tikėk Viešpatį Jėzų, tai būsi išgelbėtas tu ir tavo namai!" Mes galime būti išgelbėti tik per gailestį ir tikėjimą, tik per Jėzų Kristų (Laiškas efeziečiams 2:8-9).

Jei tu nori tikėti Jėzumi Kristumi kaip savo Išganytoju, sukalbėk šią maldelę. Šios ar kitos maldos skaitymas tavęs neišganys. Tave išgelbės tik tikėjimas Kristumi! Ši malda yra tik kelias, parodysiantis kaip išsakyti Dievui savo tikėjimą Juo ir padėkuoti Jam už išganymą. „Dieve, aš žinau, kad esu nusidėjęs ir nusipelniau bausmės. Tačiau Jėzus Kristus prisiėmė bausmę, kurios aš buvau nusipelnęs, kad per tikėjimą Juo man būtų atleista. Aš nusigręžiu nuo savo nuodėmių ir vietoj jų iškeliu savo tikėjimą išganymu. Dėkui Tau už didelę Tavo malonę ir gailestį – amžinojo gyvenimo dovaną! Amen!"

Ar Jūs, atsižvelgę į tai, ką čia perskaitėte, priėmėte sprendimą dėl Kristaus? Jei taip, prašome spustelėti klavišą „Aš priėmiau Kristų šiandien“.Atgal į svetainę lietuvių kalbaKeturi religiniai įstatymai – kas tai?