Kas buvo Kaino žmona? Ar Kaino žmona buvo jo sesuo?
Klausimas: Kas buvo Kaino žmona? Ar Kaino žmona buvo jo sesuo?

Atsakymas:
Biblija konkrečiai nekalba, kas buvo Kaino žmona. Vienintelis galimas atsakymas, kad Kaino žmona buvo jo sesuo arba giminaitė. Biblijoje neparašyta, kokio amžiaus buvo Kainas, kai jis nužudė Abelį (Pradžios 4:8). Abu jie dirbo žemę, greičiausiai jie jau buvo suaugę vyrai ir turėjo savo šeimas. Adomas ir Ieva be Kaino ir Abelio turėjo ir daugiau vaikų, po Abelio nužudymo jie susilaukė jų dar daugiau (Pradžios 5:4). Tas faktas, kad Kainas, nužudęs Abelį, bijojo dėl savo gyvybės, parodo, kad tuo metu buvo ir kiti vaikai, galbūt netgi Adomo ir Ievos anūkai. Todėl galima daryti išvadą, kad Kaino žmona (Pradžios 4:17) buvo Adomo ir Ievos duktė arba anūkė.

Dėl to, kad Adomas ir Ieva buvo pirmieji (ir vieninteliai) žmonės žemėje, jų vaikai neturėjo kito pasirinkimo, kaip tik tuoktis vieni su kitais. Dievas uždraudė santuoką tarp giminaičių daug vėliau, kada žmonių buvo pakankamai ir tokia santuoka nebuvo būtina (Levitų 18:6-18). Kai įvyksta kraujomaiša tarp žmonių su panašiais genais, tokių šeimų palikuonys dažnai turi genetinių nukrypimų. Tokių nukrypimų tikimybė išauga, jei tėvas ir motina turi tas pačias genetines problemas (pavyzdžiui, brolis ir sesuo). Kai sutuoktiniai yra iš skirtingų šeimų, genetinių nukrypimų galimybė yra minimali. Bėgant amžiams žmonijos genetinis kodas tapo labai užterštas, nes genetiniai defektai kaupėsi, keitėsi ir persiduodavo iš kartos į kartą. Kadangi Adomas ir Ieva neturėjo genetinių defektų, pirmoji jų palikuonių karta turėjo daug geresnę sveikatą nei mes. Jei Adomo ir Ievos vaikai ir turėjo genetinių defektų, tai jie buvo labai nežymūs, taigi ir santuokos šeimos viduje nekėlė pavojų. Aišku, mums sunku įsivaizduoti, kad Kaino žmona galėjo būti jo sesuo, bet iš pat pradžių, kai Dievas sukūrė vyrą ir moterį, antrai žmonių kartai tiesiog nebuvo kito pasirinkimo, kaip tik tuoktis šeimos nariams.Atgal į svetainę lietuvių kalbaKas buvo Kaino žmona? Ar Kaino žmona buvo jo sesuo?