Ką Biblija sako apie tatuiruotes ir auskarų vėrimąsi į bet kurią kūno vietą?
Klausimas: Ką Biblija sako apie tatuiruotes ir auskarų vėrimąsi į bet kurią kūno vietą?

Atsakymas:
Senojo Testamento įstatyme izraelitams buvo įsakyta: „Savo kūno nežeisite įsipjovimais dėl mirusiųjų, savo odos netatuiruosite jokiais ženklais. Aš esu Viešpats“ (Kunigų 19:28). Taigi nors šiandienos tikintieji ir nėra po Senojo Testamento įstatymu (Romiečiams 10:4; Galatams 3:23-25; Efeziečiams 2:15), mums verta atkreipti dėmesį į faktą, kad egzistavo įsakymas, draudžiantis darytis tatuiruotes. Naujajame Testamente apie tai nieko nerašoma.

Kad geriau įsitikintumėte dėl tatuiruočių ir auskarų vėrimosi į bet kurią kūno vietą, galite atlikti testą. Pagalvokite, ar galite nuoširdžiai, su gryna sąžine paprašyti Dievo, kad Jis palaimintų tai, ką darote, ir panaudotų tai Savo geriems tikslams. „Ar valgote, ar geriate, ar šiaip ką darote, visa darykite Dievo garbei“ (1 Korintiečiams 10:31). Naujajame Testamente nerašoma nei apie tatuiruotes, nei apie auskarų vėrimąsi, bet tai neduoda jokio pagrindo manyti, kad tai patinka Dievui.

Kita svarbi šio klausimo dalis yra kuklumas. Biblija moko mus rengtis kukliai (1 Timotiejui 2:9). Vienas kuklumo aspektų – padorūs rūbai turi dengti viską, ką reikia dengti. Esminis kuklumo bruožas yra netraukti į save aplinkinių dėmesio. Žmonės, kurie rengiasi kukliai, netraukia į save dėmesio nei apranga, nei savo išore. Tatuiruotės ar auskarai įvairiose kūno vietose atrodo iššaukiančiai ir atkreipia į save dėmesį. Todėl tai iš tikrųjų nėra kuklumo požymis.

Dar vienas svarbus Šventojo Rašto principas, liečiantis klausimus, apie kuriuos Biblija konkrečiai nekalba. Jei jums kyla abejonės, ar Dievui patinka tai, ką jūs darote – geriau to nedaryti visai. „Visa, kas daroma ne pagal įsitikinimą, yra nuodėmė“ (Romiečiams 14:23).

Mums reikia neužmiršti, kad mūsų kūnai, kaip ir sielos, buvo atpirkti ir priklauso Dievui. Nors tekstas 1-ame Laiške korintiečiams 6:19-20 ir nekalba konkrečiai apie tatuiruotes ir auskarų vėrimąsi į kūną, bet skelbia svarbų principą: „Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventykla jumyse gyvenančios Šventosios Dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs nebepriklausote patys sau? Iš tiesų esate brangiai nupirkti. Tad šlovinkite Dievą savo kūnu!“ Ši tiesa turi turėti poveikį viskam, ką mes darome ir kaip elgiamės su savo kūnu. Jei mūsų kūnai priklauso Dievui, tai mes, prieš tai, kai nusprendžiame „pažymėti“ savo kūną tatuiruote ar auskarais, turime būti užtikrinti, kad Dievas davė tam aiškų „leidimą.“Atgal į svetainę lietuvių kalbaKą Biblija sako apie tatuiruotes ir auskarų vėrimąsi į bet kurią kūno vietą?