Христиан бул ким?Суроо: Христиан бул ким?

Жооп:
Вебстер Сөздүгү Христианды “Ыйса окуусунда негизделген динине же Ыйсаны Христос катары ишенимине берилген инсан” катары аныктайт. Мындай сөз Христиан ким экенин түшүнүүдө жакшы башталыш болгону менен, башка көптөгөн диний эмес аныктамалар сыяктуу, Христиан бул ким экени жөнүндө библиялык чындыкты берүү жактан өксүйт.

Жаңы Осуятта Христиан деген сөз үч жолу пайдаланып айтылат (Иштер 11:26; Иштер 26:28; 1 Петр 4:16). Ыйса Пайгамбардын жактоочулары биринчи болуп Антиохия шаарында “Христиандар” (Иштер 11:26) аталган, анткени алардын жүрүм-туруму, жасаган иштери жана сөзү Христос сыяктуу болчу. Башынан бул Антиохиянын касиет даарыбаган элдин Христиандарды шылдыңга алууга арналган кемсинткен лакап аты болчу. Анын так мааниси, “Христос тараптык” же болбосо “Христостун жактоочусу” Вебстер Сөздүгүндө аныктаган жолго абдан окшош.

Аянычтуу жагы, “Христиан” деген сөз өзүнүн маанисин кыйла жоготуп жана көп учурда дин туткан же болбосо ыйык моралдык касиеттерге ээ адам карата айтылат, Ыйса Пайгамбардын жаңыдан пайда болгон жактоочу мааниси унутулуп калат. Ыйса Пайгамбарга сыйынбаган элдин көбү өзүн Христианмын деп жүргөнү алардын чиркөө барып жана “Христиан” өлкөсүндө жашагынана таянышат. Бирок жалаң гана чиркөөгө баруу, сизге караганда бактысы кемдерге, же жөн эле жакшы адам болуу сизди Христиандар катарына кошпойт. Инжил үгүтчүлөрдүн бири бир убакта минтип айтат экен, “Чиркөө баруу сиздин Христианга айлантуу гаражга барганы сизди автомобилге айлантып жибербегени сыяктуу эле.” Чиркөөнүн мүчөсү болуп, кызматына такай катышуу жана чиркөөнүн ишине салым кошуу сизди Христиан кылып да айлантып жибербейт.

Ыйык Китепте жакшы иштер аркылуу сиз Кудайга жакындай албайсыз. Тит 3:5 “ал бир аман сактады, биздин жасаган адеп иштер үчүн эмес, бирок өзүнүн кайрымдуулугунан улам. Ал бизди кайрадан төрөлүү касиети жана Ыйык Рух киргизген жаңылоо илеби аркылуу сактап калат.” Ошондуктан, Христиан бөлөк бөтөн эмес Кудайдан кайрадан жаралган неме (Жон 3:3; Жон 3:7; 1 Петр 1:23) жана өзүнүн ишенимин Исус Христоско артат. (Эфестиктерге 2:8) минтип бизге айтылат “...ырайым көрүп сактанасыңар, ишеним аркылуу -- бирок бул сизден болбойт, бул Кудайдын тартуусу –”. Чыныгы Христиан бул өзүнүн жасаган күнөөсүнө өкүнүп жана өзүнүн ишенимин жалаң гана Исус Христоско арнаган адам. Алардын ишеними бул бир динде болуп, же моралдык эрежелерин же эмне кылуу керек, эмне кылбаш керектердин тизмеси менен жүрүүнү билдирбейт.

Чыныгы Христиан бул Ыйса Пайгамбар инсанга жана айыптар үчүн айкаш жыгачта өлүмү менен жууп кеткенине, үч күн кийин өлүмдү жеңгенин билдирип жана Ага ишенгендерге түбөлүк жашоону тартуулаганы жөнүндө маселеге ишенгенине карата айтылат. Жон 1:12 минтип айтылат: “Бирок аны кабыл алган баарына, анын аты үчүн ишенгендерге ал Кудайдын балдары укукту жарыялайт.” Чыныгы Христиан бул Кудайдын баласы, Кудайдын чыныгы үй-бүлөсү, жана ага Христос менен жаңыдан жашоого мүмкүнкүлүк берилет. Чыныгы Христиандык белгиси бул башкаларга болгон сүйүүсү жана Кудайдын Сөзүнө баш ийүү болот (1 Жон 2:4; 1 Жон 2:10).

Бул жерде окуганга муюп Христос жакта болууга чечимди кыласызбы? Эгер андай болсо, астындагы “Мен бүгүн Христос үчүн чечим кылдым” басмакты чык этиңиз.Кыргыз үй барагына кайтууХристиан бул ким?