Ыйсаны өзүнүн жеке Куткаруучу катары кабыл алуунун кандай мааниси бар?Суроо: Ыйсаны өзүнүн жеке Куткаруучу катары кабыл алуунун кандай мааниси бар?

Жооп:
Сиз Ыйса Пайгамбарды өзүнүн Куткаруучу катары кабыл алган учуруңуз бар беле? Жооп берүүдөн мурда, мага суроону талдап түшндүрүп берүүгө уруксат этиңиз. Бул суроону туура түшүнүш үчүн, сизге мурда “Ыйса Пайгамбар”, “жеке”, жана “Куткаруучу” деген сөздөргө туура түшүнүшүк түзүү азбзел.

Ыйса Пайгамбар бул өзү ким? Элдин көбү Ыйса Пайгамбарды жакшы адам, улуу насаатчы, же болбосо Кудайдын пайгамбары катары тааныт. Бул Ыйсага карата айтылган сөздөрдүн чындыктын жышанасы бар болгону шексиз, бирок алардын Анын чындыкта ким болгонун аныктоого кудурети жетпейт. Ыйык Китепте Ыйса эт кийген Кудайы болгону, Кудайдын адамдын кейпин кийип келгени жөнүндө айтылат (Жон 1:1, 14). Кудай жерге бизди окутууга, акыл сөздү айтууга, айыктырууга, оңдоого, жана бизди кечирүүгө келип, жана биз үчүн өлүм жазасын алууга келет! Ыйса Пайгамбар бул Жараткан Кудай, эгемендүү Амирибиз. Мындай Ыйсаны сиз кабыл ала алгандай жайыңыз барбы?

Куткаруучу бул эмне жана эмнеге биз ага муктажпыз? Ыйык Китепте биз баарыбыз күнөөгө батканыбыз жана жаман иштерди жазап чыкканыбыз жөнүндө айтылат (Римдиктерге 3:10-18). Биздин айыптарбызыдын натыйжасында, биз Кудайдын каарына алынып жана анын сотуна тартылмакчыбыз. Түбөлүктүү жана ченөөго болбогон алда талаа Кудайга каршы жасаган күнөө үчүн туура келген жазанын ошондой эле түбөлүк жана ченемсиз болуусу туура (Римдиктерге 6:23; Жаңылык 20:11-15). Куткаруучуга болгон муктаждыгыбыз ошондон!

Ыйса Пайгамбар жерге келип жана биздин ордуна өлүм жазасын тартты. Ыйсанын, эттен жаралган Кудайдын өлүмү бул биздин күнөөбүз үчүн эбегейсиз зор төлөнгөн айып (2 Коринфтиктерге 5:21). Биз тарта турган жазаны өзүнө алып Ыйса Пайгамбар акысын төлөдү (Римдиктерге 5:8). Ыйса акысын төлөгөндөн кийин биз аны төлөөдөн кутулдук. Анын кайра тирилгени Ыйса өлүмү менен биздин күнөөлөрүбүздүн акысын жетиштүү өлчөмдө төлөгөнүн далилдейт. Ошондуктан Ыйса гана бирден бир Куткаруучу боло алат (Жон 14:6; Иштер 4:12)! Сиздин Ыйса Пайгамбарды өзүнүн Куткаруучу катары ишенгениңиз барбы?

Ыйса өзүңүздүн жеке Куткаруучу катары боло алабы? Элдин көбү Христиндык динин чиркөөгө барып, каада салттарды аткарып, белгилүү күнөөдөн алыс болуу катары түшүнүшөт. Бирок бул дале болсо Христиандык дини эмес. Чыныгы Христиандык динин мааниси Ыйса Пайгамбар менен жеке байланышты күтүүдө. Ыйсаны өзүнүн жеке Куткаруучу катары кабыл алганы бул жеке ишенимиңизди Ага артканыңызда болот. Эчким башка бирөөлөрдүн болгон ишеними аркылуу сактана албайт. Эчким белгилүү иш-аракеттер жасоо үчүн кечиримге ээ боло албайт. Жаңгыз куткаруунун жолу Ыйсаны өзүнүн Куткаруучу катары кабыл алып, Анын өлүмү биздин күнөөлөрүбүз үчүн төлөгөн айыбы жана Анын кайра тирилиши бул түбөлүк жашоого үмүт болгонуна ишенүүдөн (Жон 3:16). Чын эле Ыйса сиздин жеке Куткаруучусубу?

Эгер сиз Ыйса Пайгамбар өзүңүздүн Куткаруучу катары кабыл алгыңыз келсе, Кудайга төмөнкү сөдөрдү арнап айтыңыз. Бирок эсиңизде болсун, бул дубаны же башка бөлөк дубаны окуу сизди аман сактабайт. Жалаң гана Ыйса Пайгамбарга ишенүү сизди күнөөдөн куткарат. Бул дуба Кудайга өзүңүздүн ага болгон ишенимиңизди айтууга жана Аны сизге куткарууну берүү үчүн алкыштын жөнөкөй жолу. “Кудайым, сен астында күнөөлүүмүн жана ага жараша жазаны алышым керек. Бирок Ыйса Пайгамбар мен ала турган жазаны өзү тартты жана Ага болгон ишеним менен андан кутултканына үмүт берди. Мен сенин кечирим жөнүндө сунушуңду жүрөгүм менен кабыл алам, жана Сага куткарууга болгон үмүтүмдү жүктөйм. Ыйсаны өзүмдүн жеке Куткаруучу катары кабыл алууга даярмын! Сенин түбөлүк жашоону белек кылган укмуштуу ырайым жана кечиримдүүлүк үчүн алкыш айтам! Аминь!”

Бул жерде окуганга муюп Христос жакта болууга чечимди кыласызбы? Эгер андай болсо, астындагы “Мен бүгүн Христос үчүн чечим кылдым” басмакты чык этиңиз.Кыргыз үй барагына кайтууЫйсаны өзүнүн жеке Куткаруучу катары кабыл алуунун кандай мааниси бар?