Кечирим алуу мүмкүнбү? Кантип мага Кудайдын кечиримин алууга болот?Суроо: Кечирим алуу мүмкүнбү? Кантип мага Кудайдын кечиримин алууга болот?

Жооп:
Иштерде 13:38 минтип айтылат: “Ошентип, туугандар, Ыйса Пайгамбар аркылуу силердин күнөөлөрүңүрдүн кечирилгенин билгиле”.

Кечиримдүүлүк бул эмне жана эмнеликтен мен ага муктажмын?

“Кечирүү” тактайчаны таза сүртүп, жазылган карыздардан бошоткондой мааниде айтылат. Качан биз бирөөгө жамандык кылсак, биз аны менен кайра мамилешүүнү калыбына келтирүүгө андан кечирим сурашыбыз керек. Кечирим адам кечирүүгө татыктуу болгону үчүн берилбейт. Кечиримге татыктуу болгону үчүн кечирилгендер жок. Кечиримдүүлүк бул сүйүү, ырайым жана кеңпейилдиктен жасаган иш. Кечиримдүүлүк бул башка адамга карата, анын сизге кылган жамандыкка карабастан, ичтеги сакталган кекти унутууга болгон чечим.

Ыйык Китепте биз Кудайдын кечиримине муктаж болгонубуз жөнүндө айтылат. Биз баарызбыз күнөөгө баткан адамбыз. Экклезиаст 7:20 минтип айтылат: “Жер жүзүндө баарын туура кылган, жана эч кандай күнөөсү жок такыба адамдар жок.” 1 Жон 1:8 айтканы бар: “Эгер биз өзүбүздү күнөөбүз жок десек, анда биз өзүбүздү алдаган болобуз жана чындыктан чыккан болобуз.” Күнөөгө батуу бул Кудайга каршы козголоң көтөргөндөй эле кеп (Забур 51:4). Ошондуктан биз Кудайдын кечиримин алууга бизге абдан зарыл. Эгерде биз күнөөлөрүбүз кечирилбесе, биз ал күнөөлөрбүздүн артынан түбөлүк азап тартып жүрө бермекпиз (Матай 25:46; Жон 3:36).

Кечирим – Аны кантип алууга болот?

Иш жалгап, Кудай ырайымы жана сүйүүсү төгүлүп, биздин күнөөлөрүбүздү кечирүүгө даяр! 2 Петр 3:9 бизге минтип айтат: “...Ал бизге чыдайт, эчкимибиздин жок болуусун каалабайт, бирок баардыгынын өкүнүп калганын каалайт эле.” Кудай бизди кечиргиси келет, ошондуктан ал биз үчүн кечиримдүүлүктү камдаган болот.

Бизге күнөөлөрүбүз үчүн туура келген жаза бул өлүм жазасы. Римдиктерге 6:23 биринчи бөлүгүндө минтип айтылат: “Анткени күнөө үчүн өлүм жазасын тартабыз...” Түбөлүк өлүм биздин күнөөлөрүбүз үчүн камдалып турат. Кудай, өзүнүн сонун ою боюнча, адам – Ыйса Пайгамбар – катары келип чыгат (Жон 1:1, 14). Ыйса Пайгамбар айкаш жыгач үстүндө өлүм табат, бизге камдалган жазабызды -- өлүмдү – көрөт. 2 Коринфдиктерге 5:21 мындай накыл сөз айтылат: “Кудайдын жазыксыз Аны биз үчүн күнөө болууга буйруп, бизге Аны менен Кудайдын жакшылыгына жетүүгө жол берди”. Биз тарта турган жазаны өзүнө алып Ыйса Пайгамбар айкаш жыгачта өлүм тапты! Кудай катары, Ыйса Пайгамбардын өлүмү бизге баардык дүйнө жүзүндөгү күнөөлөр үчүн кечиримди камсыз кылды. 1 Жондо 2:2 минтип айтылат: “Ал биздин күнөөлөрүбүз үчүн курмандыгы болуп берди, жалгыз биз үчүн эмес, бирок баардык дүйнөдөгү болгон жана боло турган күнөөлөр үчүн.” Ыйса Пайгамбар өлүктөрдөн тирилип, ошентип күнөө жана өлүмдү жеңгенин майрамдады (1 Корифтиктерге 15:1-28). Кудайды даңазалагыла, Ыйса Пайгамбардын өлүмү жана тирилип калганынанан улам, Римдиктерге 6:23, экинчи бөлүмүндө айтылганы чын: “...Кудайдын сыйлыгына -- Ыйса Пайгамбар биздин Амирибиз аркылуу биз түбөлүк жашоого ээ болобуз”.

Өзүңүздүн күнөөлөрүңүз үчүн кечирим алууңузду каалайсызбы? Күнөөңүздү сезип, ал сезим сизди күнү-түнү тытып тынчтык бербей жатабы? Эгерде сиз биздин Куткаруучубуз катары Ыйса Пайгамбарга ишенимиңизди артсаңыз күнөөлөрүңүз үчүн кечирим алууга мүмкүн. Эфестиктерге 1:7 минтип айтылат: “Анын төгүлгөн каны үчүн биздин күнөөлөрүбүз жуулат, кечирилет, ырайымдуу Кудайдын кылган эрки боюнча”. Ыйса биздин карызыбызды биз үчүн төлөп кетти, ошондуктан биз кечирилебиз. Ыйса аркылуу биз болгону Кудайдан кечирим сурашыбыз керек, кечирим үчүн Ыйса өлүм бергенине ишенишибиз керек, жана Ал сизди кечирет! Жондо 3:16-17 бул сонун кабар камтылат: “Анкени Кудайдын ааламга болгон сүйүүсү ушунчалык зор болгондуктан, Ага ишенгендери жок болбой, бирок түбөлүк жашап кетишсин деген ойдо, ал өзүнүн болгон жалгыз Уулун аяган жок. Кудайдын өзүнүн Уулун дүйнөгө жибергени дүйнөнү каарына алгандан эмес бирок Ал аркылуу дүйнөнү куткаруу үчүн жиберди.

Кечирим алуу -- бул чын эле ушунчалык оңойбу?

Ооба бул ушунчалык оңой! Сиз Кудайдын кечиримин актайм деген ойду калтырыңыз. Сиз Кудайдын кечиримин сатып да албайсыз. Сиз аны Кудайдын ырайымы жана кеңпейилдиги аркылуу гана алган болосуз. Эгер сиз Ыйса Пайгамбарды өзүңүздүн Куткаруучу катары кабыл алып жана Кудайдын кечиримин алгыңыз келсе, бул жерден окуй турган жөнөкөй дуба бар. Бул дубаны же башка бөлөк дубаны окуу сизди аман калтырат деген ойду коюңуз. Ыйса Пайгамбарга ынансаңыз гана, сиз күнөөлөрүңүз үчүн кечирим аласыз. Бул дуба Кудайга өзүңүздүн ага болгон ишенимиңизди айтууга жана Ага сизди куткарууну камдап койгону үчүн алкыштын жөнөкөй жолу. “Кудайым, сен астында күнөөлүүмүн жана ага жараша жазаны алышым керек. Бирок Ыйса Пайгамбар мен ала турган жазаны өзү тартып жана Ага болгон ишеним менен андан кутултканына үмүт кыламын. Сага мени куткарат деген ишенимди коем. Сенин укмуш ырайымың жана кеңпейилдигиң үчүн алкыш айтам! Аминь!”

Бул жерде окуганга муюп Христос жакта болууга чечимди кыласызбы? Эгер андай болсо, астындагы “Мен бүгүн Христос үчүн чечим кылдым” басмакты чык этиңиз.Кыргыз үй барагына кайтууКечирим алуу мүмкүнбү? Кантип мага Кудайдын кечиримин алууга болот?