Түбөлүк Жашоодо жетүү болобу?Суроо: Түбөлүк Жашоодо жетүү болобу?

Жооп:
Ыйык Китепте Түбөлүк Жашоого жетчү ачык жолду көрсөтүлөт. Биринчиден, биз Кудайдын астында күнөөкөр болушубузду моюнга алышыбыз керек: “Анткени баары күнөөкөрбүз жана Кудайдын шаңдуу даңкына жете албайбыз” (Римляндыктарга 3:23). Биз баарыбыз Кудайга жакпаган иштерди жазап чыктык, жана ал үчүн жазага илинебиз. Биздин күнөөлөрүбүздүн жасаганы баары акыр аягында түбөлүктүү Кудайга каршы болуп чыккандан кийин, аларга жалаң гана түбөлүк жаза жетиштүү болот. “Күнөөнүн акысы өлүм, бирок Кудайдын белеги – Түбөлүк жашоо – биздин ээси, Исус Христос, Амирибиз аркылуу тартууланат” (Римляндыктарга 6:23).

Бирок, жазыксыз (1 Петр 2:22) Ыйса Пайгамбар, Кудайдын түбөлүккө арналган уулу, бир убакта киши кейпин кийип (Жон 1:1,14) жана бизди айыпыбыздан кутултууга өлүмгө барды. “Бул менен Кудайдын бизге болгон сүйүүсүн көрсөткөнү болду: биз күнөөкөр болгонубузга карабастан, Христос биз үчүн өлүмдү алды” (Римляндыктарга 5:8). Биз тарта турган жазаны тартып (2 Коринфтиктерге 5:21) Ыйса Пайгамбар айкаш жыгачта өлүм тапты (Жон 19:31-42). Үч күн өтүп Ал өлүктөрдөн кайра тирилип (1 Коринфтиктерге 15:1-4), өлүм жана күнөөнү жеңип чыкканын, алардан өйдө болгонун майрамдады. “Өзүнүн ыйык жазмышы менен Ал Ыйса Пайгамбар өлүмдөн кечип кайра тирүүлөрдүн дүйнөсүнө кошулганы аркылуу, жаңыдан төрөлүшүбүзгө, кайрадан жашоого үмүт берди” (1 Петр 1:3).

Ишенимибизде Ыйса Пайгамбар тууралуу өзүбүздүн көз карашыбызды -- Ал өзү ким, эмне иштер жасады эле жана алардын себеби эмнеде -- өзүбүздү сактап калыш үчүн өзгөртүшүбүз керек (Иштер 3:19). Эгерде биз Ага болгон ишенимибизди артып, ал айкаш жыгачтын үстүндөгү өлүм менен биздин кылган күнөөбүздү актап кеткенине ишенсек, биздин күнөөбүз кечирилип жана бизге асмандагы түбөлүк жашоого убада берилет. “Анткени Кудайдын ааламга болгон сүйүүсү ушунчалык зор болуп, ал Өзүнүн жаңгыз жана жакшы көргөн уулун Ага ишенгендер жок болбой, бирок түбөлүк жашап калууга буйруган болуучу (Жон 3:16). “Эгерде сиздин оозуңуздан “Ыйса Пайгамбар Амирибиз” деген сөз чыкса жана жүрөгүңүз менен Кудай аны өлүмдөн куткарганына ишенсеңиз, сиз аман каласыз” (Римдиктерге 10:9). Христостун күнү айкаш жыгачтын үстүндө бүттү, деп ишеним менен түбөлүк жашоого бирден бир чыныгы жол ачылат! “Анткени ырайым көрүп сактанасыңар, ишеним аркылуу -- бирок бул сиздерди карап чыккандан – иштериңер үчүн эмес Кудайдын белеги берилет, ошондуктан эч кимдин бирөөдөн артыкчылыгы болбойт” (Эфестиктерге 2:8-9).

Эгер сиз Ыйса Пайгамбарды өзүңүздүн Куткаруучу катары кабыл алганыңыз келсе, мына жөнөкөй дубанын мисалы. Бирок эсиңизде болсун, бул дубаны же башка бөлөк дубаны окуу менен сиз аман калууга үмүттөнбөңүз. Жалаң гана Ыйса Пайгамбарга ишенүү сизди күнөөдөн кылуудан сактайт. Бул дуба Кудайга ага болгон ишенимиңизди айтып, жана Аны сизди аман калууну белеп койгону үчүн алкыштын жөнөкөй жолу. “Кудайым, сен астында күнөөлүүмүн жана ага жараша жазаны алышым керек. Бирок Ыйса Пайгамбар мен ала турган жазаны өзү тартты, жана Ага болгон ишеним мени андан кутултканына үмүт берет. Сага мени куткарат деген ишенимди коем. Сенин түбөлүк жашоону арнап көрсөткөн укмуштуу ырайымың жана кечиримдүүлүгүң үчүн рахмат! Аминь!”

Бул жерде окуганга муюп Христос жакта болууга чечимди кыласызбы? Эгер андай болсо, астындагы “Мен бүгүн Христос үчүн чечим кылдым” басмакты чык этиңиз.Кыргыз үй барагына кайтууТүбөлүк Жашоодо жетүү болобу?