Maswali mengine madogo ya bibiliaMaswali mengine madogo ya bibilia

Amri kumi ndio gani?

Kila mtume alikufa namna gani? Je! Bibilia imerekodi kifo cha mitume?

Mitume 12 wa Yesu Kristo ni akina nani?

Ni kwa nini Mungu aliichagua Israeli kuwa watu lake wateule?

Kunayo kitu kama ukweli kamili/Ukweli wa watu wote?

Wakristo wanastahili kutii sheria ya nchi?

Ni kwa nini Wayahudi na Waarabu/Waislamu wanawachukia?

Je! Mungu hupeana maono kwa watu hii leo?

Je! Bibilia inakubalia utumwa?

Mtazamo wa Kikristo kuhusu akili ni upi?

Kunao kitu kama wageni au UFOs?

Ufasiri wa ndoto wa kikristo? Je! Ndoto zetu zatoka kwa Mungu?


Maswali mengine madogo ya bibilia