Maswali kuhusu wokovuMaswali kuhusu wokovu

Wokovu ni nini? Mafundisho ya kikristo ya wokovu ni yapi?

Je, Mkristo anaweza upoteza wokovu wake?

Mpango wa wokovu ni nini?

Je, wokovu ni kwa imani pekee, ama imani pamoja na matendo?

Je, ukiokolewa mara moja umeokolewa siku zote?

Je, usalama wa milele ni kibiblia?

Je ni nini kitawapata watu wale hawajawai pata nafasi ya kusikia kuhusu Yesu?

Watu walikuwa wanaokolewa namna gani kabla Yesu afe kwa ajili ya dhambi zetu?

Ni nana gani uwezo wa Mungu na mapenzi ya mwanadamu hushiriki pamoja kwa ajili ya wokovu?

Je ninaweza kuwa na uakikisho wa wokovu wangu?

Je! Inamaanisha nini utakazo mpadala?

Je! Usalama wa milele ni “kibali” cha kutenda dhambi?

Nini kinatokea kwa watoto wachanga na watoto wadogo wanapo kufa? Ni wapi nitapata umri wa kuwajibika katika Biblia?

Kwa nini Mungu alitaka dhabihu ya wanyama katika Agano la Kale?

Kama wokovu wetu uu salama milele, ni kwa nini Biblia inatuonya kwa nguvu dhidi ya uasi?

Je! Wakristo wanapaswa kuomba msamaha kila wakati kwa dhambi zao?

Je! ubatizo ni wa muhimu kwa wokovu? Ni nini maana ya ubatizo wa kuzaliwa upya?

Kuhesabiwa haki ni nini?

Ni nini maana ya maridhiano ya Kikristo? Kwa nini tunahitaji kupatanishwa na Mungu?

Ni nini maana ya ukombozi ya Kikristo ni nini?

Toba ni nini na ni muhimu kwa ajili ya wokovu?

Ni kwa nini ufufuo wa Yesu Kristo ni muhimu?


Maswali kuhusu wokovu