Maswali kuhusu mbinguni na jehanamuMaswali kuhusu mbinguni na jehanamu

Je kunayo maisha baada ya kifo?

Ni nini hufanyika baada ya kufa?

Je! Jahannamu ni kitu cha kweli? Jehannamu ni ya milele?

Kiti cha hukumu cha Kristo ni kipi?

Hiki kiti cheupe cha hukumu ndio gani?

Tutaweza kuwaona na kuwajua marafiki wetu na washirika wa jamii huko Mbinguni?

Mbingu mpya, nchi mpya ndio gani?

Je! Watu huko mbinguni wanaweza kutuangalia chini na kutuona wale tungali bado duniani?


Maswali kuhusu mbinguni na jehanamu