Maswali kuhusu mbinguni na jehanamuMaswali kuhusu mbinguni na jehanamu

Je kunayo maisha baada ya kifo?

Ni nini hufanyika baada ya kufa?

Je! Jahannamu ni kitu cha kweli? Jehannamu ni ya milele?

Kiti cha hukumu cha Kristo ni kipi?

Hiki kiti cheupe cha hukumu ndio gani?

Tutaweza kuwaona na kuwajua marafiki wetu na washirika wa jamii huko Mbinguni?

Mbingu mpya, nchi mpya ndio gani?

Je! Watu huko mbinguni wanaweza kutuangalia chini na kutuona wale tungali bado duniani?

Mbinguni inafanana namna gani?

Je, kweli kuna Mbinguni?

Je, ni namna gani milele katika moto wa Jehanamu ni adhabu ya haki kwa ajili ya dhambi?

Je, kuna ngazi mbalimbali za mbinguni?

Je, kuna viwango tofauti vya adhabu jehanamu?

Biblia inasema nini kuhusu nafsi kupumzika?


Maswali kuhusu mbinguni na jehanamu