Maswali kuhusu maombiMaswali kuhusu maombi

Ombi la mwenye dhambi ni gani?

Je! Inamaanisha nini kuomba katika jina la Yesu?

Je! Imekubalika kurudi rudia kuomba jambo moja au twastahili kuuliza mara moja?

Kwa nini tuombe? Kuna haja gani ya kuomba wakati Mungu anajua kesho na bado ni yeye anatawala. Ikiwa hatutaweza badilisha mawazo ya Mungu kwa nini tuombe?

Je! Maombi ya pamoja ni muimu? Maombi ya pamoja ni ya nguvu kuliko ya mtu mmoja?

Nitawezaje ili maombi yangu yajibiwe?

Sala ya Bwana ni gani na tunastahili kuiomba?


Maswali kuhusu maombi