Maswali kuhusu maombiMaswali kuhusu maombi

Ombi la mwenye dhambi ni gani?

Je! Inamaanisha nini kuomba katika jina la Yesu?

Je! Imekubalika kurudi rudia kuomba jambo moja au twastahili kuuliza mara moja?

Kwa nini tuombe? Kuna haja gani ya kuomba wakati Mungu anajua kesho na bado ni yeye anatawala. Ikiwa hatutaweza badilisha mawazo ya Mungu kwa nini tuombe?

Je! Maombi ya pamoja ni muimu? Maombi ya pamoja ni ya nguvu kuliko ya mtu mmoja?

Nitawezaje ili maombi yangu yajibiwe?

Sala ya Bwana ni gani na tunastahili kuiomba?

Ni jinsi gani sala ni ya kuwasiliana na Mungu?

Maombezi ni nini?

Nguvu ya maombi ni nini?

Je ni nini maana ya kuomba bila kukoma?

Kuna uhusiano gani kati ya sala na kufunga?

Ni nini baadhi ya vikwazo kwa maisha ya nguvu kimaombi?

Ni nini maana ya maombi ya kutembea? Je, ni kibiblia kushiriki kwa maombi ya kutembea?

Je ni nini kuomba katika Roho?

Ninawezaje kuwa na uhakika kwamba ninaomba kulingana na mapenzi ya Mungu?

Ni njia gani sahihi ya kuomba?

Sala kimya - ni ya kibiblia

Ni kwa nani tunapaswakuomba kwa Baba, kwa Mwana, au kwa Roho Mtakatifu?


Maswali kuhusu maombi