Maswali kuhusu Yesu KristoMaswali kuhusu Yesu Kristo

Yesu kristo ni nani?

Je, Yesu ni Mungu? Je, Yesu alitoa madai ya kuwa yeye ni Mungu?

Je, u mungu wa kristo ni kibiblia?

Ina maana gani Yesu kuwa Mwana wa Mungu?

Je! Akika Yesu aliishi? Kunao ushahidi wa kale/historia kuwa Yesu aliishi?

Ni kwa nini uzao wa ubikira ni wa maana?

Je ufufuo wa Yesu Kristo ni wa kweli?

Je Yesu alienda kuzumuni kati ya kifo chake na kufufuka?

Je Yesu alisulubiwa siku ya Ijumaa?

Yesu alikuwa wapi katika siku tatu toka siku ile ya kufa mpaka kufufuka?

Je, Yesu angekuwa alifanya dhambi? Kama yeye hakuwa na uwezo wa kutenda dhambi, ni jinsi gani Yeye kweli angekuwa na uwezo wa kutuhurumia katika unyonge wetu (Waebrania 4:15)? Kama hakuweza kutenda dhambi, lengo la majaribu ni nini?

Ni kwa nini nasaba ya Yesu katika Mathayo na luka ni tofauti?

Ni nini maana ya muungano wa kimwili na Uungu? Je, Yesu anawezaje kuwa Mungu na mwanadamu kwa wakati mmoja?

Alikuwa ni Yesu Kristo ndoa?

Kama Yesu alikuwa Mungu , ni jinsi gani aliomba kwa Mungu? Je! Yesu alikuwa akijiomba mwenyewe?

Je, Yesu alikua na kaka na dada (ndugu)

Ni kwa nini Yesu alipitia mateso mengi?

Je ina maana gani kwamba Yesu ni Mwana-kondoo wa Mungu?

Ni wapi Agano la Kale linatabiri kuja kwa Kristo?

Je, ina maana gani kwamba Yesu ni mwana wa Adamu?

Kwa nini Mungu atamtuma Yesu alipofanya? Kwa nini hakumtuma mapema? Kwa nini hakumtuma baadaye?

Ni kwa nini niamini katika ufufuo wa kristo?


Maswali kuhusu Yesu Kristo