Maswali kuhusu Roho MtakatifuMaswali kuhusu Roho Mtakatifu

Roho mtakatifu ni nani?

Nawezaje kujazwa na Roho Mtakatifu?

Yamaaninisha nini kumkufuru Roho Mtakatifu?

Ni lini/vipi tunaupokea Roho Mtakatifu?

Ubatizo wa Rohoho Mtakatifu ni nini?

Ninawezaje kujua karama yangu ya Roho Mtakatifu?

Je miujiza ya Roho Mtakatifu ipo kwa ajili ya siku hizi?

Kipawa cha kuongea na ndimi ni nini?

Ni jinsi gani Mungu anagagwa vipaji vya kiroho? Je, Mungu atanipa kipaji ninachomwitisha?

Je, muumini anastahili kuwa na uwezo wa kuhisi Roho Mtakatifu?

Ni nini maana kifungu Filioque?

Matunda ya Roho Mtakatifu ni gani?

Ni nini maana ya kuhuzunisha / kumzimisha Roho Mtakatifu?

Ni nini kuomba katika ndimi? Je! kuomba katika ndimi lugha ya maombi kati ya muumini na Mungu?

Jukumu la Roho Mtakatifu ni gani katika maisha yetu hii leo?

Je, ni kibiblia kuuwawa katika Roho?

Je, Roho Mtakatifu milele humuacha muumini?

Kuna tofauti gani kati ya vipaji na karama za kiroho?

Je, kunena katika ndimi ni ushahidi wa kuwa na Roho Mtakitifu?

Ni nini maana ya kutembea katika Roho?


Maswali kuhusu Roho Mtakatifu