Maswali kuhusu MunguMaswali kuhusu Mungu

Je, kuna Mungu? Je, kuna ushahidi wa kuthibitisha kuweko kwa Mungu?

Mungu yu hali gani? Mungu amefanana na nini?

Je, Mungu anathibitika? Nawezaje kujua ya kwamba kweli Mungu ni dhahiri?

Biblia inafundisha nini juu ya utatu?

Je Mungu aliumba maovu?

Je inamaanisha nini kuwa Mungu ni upendo?

Ni kwa nini Mungu anayaruhusu maovu kuwapata watu wazuri?

Ni kwa nini Mungu katika Agano la Kale yu tofauti kuliko Agano Jipya?

Nani alimuumba Mungu? Mungu alitoka wapi?

Je Mungu huzungumza nazi hii leo?

Je! Ni nini maana ya kumcha Mungu?”

Mungu hubadilisha wazo lake?

Je, Mungu anapenda kila mtu au ni Wakristo tu?

Je! Mungu ni wa kiume au kike?

Kwa nini Mungu aliruhusu majanga ya asili, mitetemeko ya ardhi, vimbunga, na sunami?

Ni Mungu / Bibilia iko kijinsia?

Je! Mungu husikia/hujibu maombi ya mwenye dhambi/asiyeamini?

Ni kwa nini Mungu ni Mungu wa wivu?

Je, kuwepo kwa Mungu mmoja kunaweza thibitika?

Je, ni makosa kumswali Mungu?

Kuna mtu yeyote aliyemwona Mungu?

Je, Mungu bado anatenda miujiza?


Maswali kuhusu Mungu