www.GotQuestions.org/IndonesiaPertanyaan: Apa itu Pengangkatan Gereja?

Jawaban:
Istilah pengangkatan gereja tidak ditulis di dalam Alkitab. Istilah ini merupakan konsep dimana gereja "dibawa pergi" di dalam Firman.

Pengangkatan gereja adalah peristiwa dimana Allah "membawa pergi" semua orang percaya dari dunia sebelum Ia menuangkan hukumanNya yang benar di atas dunia di tengah masa kesengsaraan. Pengangkatan gereja digambarkan di dalam 1 Tesalonika 4:13-18 dan 1 Korintus 15:50-54. Allah akan membangkitkan semua orang percaya yang mati, memberi mereka tubuh yang mulia, dan mengambil mereka dari bumi, bersama dengan semua orang percaya yang hidup, yang akan diberi tubuh kemuliaan pada waktu itu. "Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit; sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan" (1 Tesalonika 4:16-17).

Pengangkatan gereja akan melibatkan sebuah perubahan pada tubuh kita yang akan bertahan selamanya. "Akan tetapi kita tahu, bahwa apabila Kristus menyatakan diri-Nya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan-Nya yang sebenarnya" (1 Yohanes 3:2). Pengangkatan dibedakan dari kedatangan Kristus yang kedua. Pada waktu pengangkatan, Tuhan datang di "dalam awan" untuk menemui kita "di angkasa" (1 Tesalonika 4:17). Pada waktu kedatangan-Nya yang kedua, Tuhan turun ke bumi dan berdiri di atas Bukit Zaitun, dan mengakibatkan sebuah gempa bumi yang dahsyat yang diikuti oleh kebinasaan musuh-musuh Allah (Zakharia 14:3-4).

Doktrin pengangkatan tidak diajarkan dalam Perjanjian Lama, oleh karena itu Paulus mengatakannya sebagai sebuah misteri yang diungkapkan: "Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia: kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah" (1 Korintus 15:51-52).

Pengangkatan gereja adalah sebuah perisitwa yang indah yang seharusnya kita nantikan dengan seksama. Pada akhirnya kita akan dibebaskan dari belenggu dosa. Kita akan berdiam bersama Allah untuk selamanya. Adapun terlalu banyak perdebatan mengenai arti dan dampak dari pengangkatan pada waktu ini. Ini bukanlah kehendak Allah. Sebaliknya, pengangkatan menjadi sebuah doktrin yang menyemangati dan memberi kita harapan; Allah memberi instruksi kepada kita "hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini" (1 Tesalonika 4:18).