Pitanja o molitviPitanja o molitvi

Što je molitva grješnika?

Zašto se molimo?

Što je Gospodinova molitva i trebamo li je moliti?

Je li zajednička molitva važna? Je li zajednička molitva snažnija od molitve pojedinca?

Što znači moliti u Isusovo ime?

Kako mogu postići da mi Bog usliši molitve?

Je li prihvatljivo opetovano moliti za jedno te isto ili bismo trebali to trebali zatražiti samo jedanput?

Na koji je način molitva komunikacija s Bogom?

Što je posrednička molitva?

Što je moć molitve?

Što to znači moliti se bez prestanka?

Koja je veza između molitve i posta?

Koje su neke prepreke snažnome molitvenom životu?

Što je molitveni hod? Je li biblijski ići na molitveni hod?

Što znači moliti se u Duhu?

Kako mogu biti siguran da se molim u skladu s Božjom voljom?

Kako se ispravno moliti?

Je li biblijski moliti se u sebi?

Kome se trebamo moliti: Ocu, Sinu ili Svetom Duhu?


Pitanja o molitvi