ઇસુ ખ્રિસ્ત કોણ છે ?પ્રશ્ન : ઇસુ ખ્રિસ્ત કોણ છે ?

જવાબ :
ઇસુ ખ્રિસ્ત કોણ છે ? અસમાન પ્રશ્ન, “ભગવાનનું અસ્તિત્વ છે?”, ઘણાં ઓછા લોકોએ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે ખ્રિસ્તનું અસ્તિત્વ છે કે નહી. સામાન્ય રીતે એ સ્વીકારવામાં આવ્યું કે ઇસુ એક સાચો માણસ હતો જે આજથી લગભગ 200 વર્ષ પહેલાં ઇઝરાયલમાં ધરતી પર ચાલ્યો હતો. વાદ વિવાદ શરૂ થાય છે જ્યારે ઇસુની પૂરી ઓળખાણ વિશે ચર્ચા થાય છે. મોટા ભાગે દરેક પ્રમુખ ધર્મ એ શિક્ષા આપે છે કે ઇસુ એક પયગંબર,અથવા એક સારા શિક્ષક, અથવા એક ધાર્મિક માણસ. સમસ્યા એ છે કે બાઇબલ કહે છે કે ઇસુ અનંત હતો પયગંબરથી પણ વધારે, એક સારો શિક્ષક, અથવા એક ધાર્મિક માણસ.

સી.એસ. લ્યુઇસે તેની ચોપડી મીયર ક્રિશ્ચયનિટિમાં નીચેનાં અનુસાર લખ્યું છે: “ હું અહીંયા મૂર્ખ વસ્તુઓ કે જેનાં વિશે લોકો વરંવાર કહે છે તે કોઇ પણ ન કહે તેને રોકવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું [ઇસુ ખ્રિસ્ત ] : ‘હુંછું‘ તૈયાર છું ઇસુને એક મહાન નૈતિક શિક્ષકનાં રૂપે સ્વીકારવા માટે, પરંતુ હું તેનો ભગવાન હોવાનાં દાવાને સ્વીકાર નથી કરતો.‘ તે એક વસ્તુ આપણે ન કહેવી જોઇએ. એક માણસ કેજે ફક્ત એક માણસ હતો અને અમુક પ્રકારની વસ્તુઓ કહી હતી ઇસુએ કહ્યું કે મહાન નૈતિક શિક્ષક ન હોઇ શકે. તે કાંતો પાગલ હશે – એ માણસનાં સ્તરની સાથે કે જે કહે છે તે એક સેકેલું ઇંડુ છે – અથવા કાંતો નર્કનો શેતાન હશે. તમારે તમારી પસંદ બનાવવી જોઇએ. કાંતો આ માણસ હતો, અને છે, ભગવાનનો પુત્ર, અથવા કાંતો ગાંડોમાણસ અથવા કઇં પણ બુરું... તમે તેને વધુ મૂર્ખ માટે રોકી શકો છો, તમે તેનાં પર થૂંકી શકો છો, અને તેને રાક્ષસ તરીકે મારી શકો; અથવા તમે તેનાં પગમાં પડી શકો અને તેને માલિક અને ભગવાન તરીકે બોલાવી શકો. પરંતુ આપણે તેનાં મહાન માનવ શિક્ષક હોવાનાં વિશે અર્થહીન ચર્ચાને પ્રોત્સાહન ન આપવું જોઇએ. તેણે તે વિકલ્પ આપ્ણા માટે ખુલ્લો નથી મૂક્યો. તેનો કોઇ ઇરાદો ન હતો. ”

તો, ઇસુ હોવાનો દાવો કોણે કર્યો ? કોણે કર્યું બાઇબલે કહ્યું તે હતો ? સૌથી પહેલાં, જોઇએ જહોન 10 :30માં ઇસુનાં શબ્દો, “હું અને પાદરી એક છીએ.” પહેલી નજરમાં, આ ભગવાન માટેનો દાવો લાગશે નહી. તેમ છતાં, તેમનાં નિવેદનો તરફ યહૂદીઓની પ્રતિક્રિયા તરફ જુઓ, “અમે આમાંથી કોઇ માટે તમને પથ્થર નથી મારી રહ્યા, યહૂદીઓએ જવાબ આપ્યો, પરંતુ ઇશ્વર નિંદા માટે, કારણકે તમે, એક મનુષ્ય માત્ર છો, ભગવાન હોવાનો દાવો કરો છો” (જહોન 10:33). યહૂદીઓ સમઝતા હતા ભગવાનનો દાવો કરવાવાળા ઇસુનાં નિવેદનને. નીચેનાં ફકરાઓમાં, ઇસુએ ક્યારેય યહૂદીઓને ન સુધાર્યા એ કહીને કે, “હું ભગવાનનો દાવો નથી કરતો. ”એ દર્શાવે છે કે ઇસુ સાચું કહેતા હતા કે તેઓ ભગવાન હતા એ જાહેર કરીને કે, “હું અને પાદરી એક છીએ” (જહોન 10:30). જહોન 8:58 બીજું ઉદાહરણ છે. ઇસુ સ્પષ્ટ કરે છે, “હું તમને સત્ય કહું છું, ઇસુએ જવાબ આપ્યો હતો, અબ્રાહમનો જન્મ થયો એ પહેલાનો, હું છું!” ફરીવાર, જવાબમાં, યહૂદીઓએ પથ્થર ઉઠાવ્યા ઇસુને મારવા માટે (જહોન 8:59). ઇસુએ “હું છું” તરીકે જાહેર કરી તેમની ઓળખાણ એ છે ભગવાનનાં નામની જૂના કરારનામાની સીધી અરજી (એક્ષોડસ 3:11). શા માટે યહૂદીઓ ફરી ઇસુને પથ્થર મારવા ઇચ્છતા હતા જો તેઓએ કઇં નહોતું કહ્યું તેઓને લાગતું હતું કે આ ઇશ્વર નિંદા છે, એટલે કે, ભગવાન હોવાનો દાવો ?

જહોન 1:1 કહે છે કે “શબ્દ હતો ભગવાન.” જહોન 1:14 કહે છે કે “શબ્દ જીવંત થઇ ગયા .” આ સ્પષ્ટરૂપે દર્શાવે છે કે દેહમાં ઇસુ ભગવાન છે. ધર્મપ્રચારક થોમસ ઇસુને જાહેર કરે છે, “મારા સ્વામી અને મારા ભગવાન” (જહોન 20:28). ઇસુએ તેને ન સુધાર્યો. ધર્મપ્રચારક પૉલ તેનું વર્ણન કરે છે, “...આપણા મહાન ભગવાન અને ઉદ્ધારક ઇસુ ખ્રિસ્ત” ઉદ્ધારક, ઇસુ ખ્રિસ્ત” (ટીટસ 2:13). ધર્મપ્રચારક પીટરે એ જ કહ્યું, “...આપણા ભગવાન અને ઉદ્ધારક ઇસુ ખ્રિસ્ત” (2 પીટર 1:1). ઇશ્વર પિતા ઇસુની પૂરી ઓળખાણ માટે સાક્ષી છે તેમ જ, “પરંતુ પુત્ર વિશે તે કહે છે, “તમારું સિંહાસન, ઓ ભગવાન, હંમેશા હંમેશા માટે રહેશે, અને તમારા રાજ્યનાં રાજ્યાધિકારમાં સચ્ચાઇ હશે. ” ખ્રિસ્તનાં બાઇબલનાં જુનાં કારારની ભવિષ્યવાણી તેનાં દૈવીય સ્વરૂપને ઘોષિત કરે છે, “આપણા માટે એક બાળકે જન્મ લીધો, આપણને એક પુત્ર આપ્યો, અને શાસન તેનાં ખભા પર હશે. અને તે એક અદ્દભૂત પરામર્થદાતાનાં રૂપે ઓળખાશે, શક્તિશાળી ભગવાન, સદાકાળ ટકનારો પિતા, શાંતિનો રાજા.

તો, જેમકે સી.એસ. લ્યુઇસે દલીલ કરી હતી, ઇસુ એક સારા શિક્ષક છે એવો વિશ્વાસ કરવો એ વિકલ્પ નથી. ઇસુનો સ્પષ્ટ અને નિર્વિવાદ ભગવાન હોવાનો દાવો છે. જો તે ભગવાન નથી, તો તે એક જૂઠ્ઠો છે, અને તેથી નથી પયગંબર, શિક્ષક, અને ધાર્મિક માણસ. ઇસુ દૂર છે આ શબ્દોને સ્પષ્ટ કરવાનાં પ્રયાસમાં, આધુનિક “વિદ્વાનો” દાવો કારે છે “સાચા ઐતિહાસિક ઇસુ” એ બહુ બધી વસ્તુઓ નહોતી બતાવતી કે જે વિશેષતાઓ બાઇબલે તેને બતાવી હતી. આપણે કોણ છીએ ભગવાનનાં શબ્દો સાથે દલીલ કરવાવાળા કે ઇસુએ શું કહ્યું હતું અથવા શું ન કહ્યું હતું ? થી સંબંધિત. બે હજાર વર્ષ જૂના એક “વિદ્વાન” ને કેવી રીતે ઇસુથી અલગ કરી શકીએ જે સારી રીતે જાણે છે કે ઇસુએ શું કહ્યું હતું અથવા શું ન કહ્યું હતું તેમની તુલનામાં જે સાથે રહ્યા, સેવા કરી, અને સ્વયં ઇસુ દ્વારા શીખવાડવામાં આવ્યું હતું (જહોન 14:26).

ઇસુની સાચી ઓળખાણ વિશેનો પ્રશ્ન આટલો મહત્વપૂર્ણ કેમ છે? શા માટે આ વિષય ઉત્પન્ન થાય છે કે ઇસુ ભગવાન હતા કે નહી? સૌથી મહત્વપૂર્ણ કારણ એ છે કે ઇસુને ભગવાન હોવું જોઇએ જો એવું હોય કે તે ભગવાન નથી, તેની મૃત્યુ પૂરતી ન હોત પૂરી દુનિયાનાં પાપોનાં દંડની ચુકવણી માટે (1 જહોન 2:2). ફક્ત ભગવાન જ ચુકવી શકે છે એક અનંત દંડ (રોમનસ 5:8; 2 કોરિનથિયંસ 5:21). ઇસુએ ભગવાન હોવું જોઇતું હતું જેથી તે અમારા ઋણો ચુકવી શકે. ઇસુએ માણસ હોવું જોઇતું હતું જેથી તે મરી શકે. મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે ફક્ત ઇસુ ખ્રિસ્તમાં વિશ્વાસ કરવાથી! માત્ર ઇસુ દેવ જ કેમ એક રસ્તો છે મોક્ષનો. ઇસુ દેવ કેમ જાહેર કરે છે, “હું રસ્તો છું અને સત્ય અને જીવન. પિતા પાસે કોઇ નથી આવતું મારા માધ્યમ સિવાય” (જહોન 14:6).ગુજરાતી હોમ પેજ પર પરત કરોઇસુ ખ્રિસ્ત કોણ છે ?