Spørgsmål om beslutninger i livetSpørgsmål om beslutninger i livet

Hvad er det kristne syn på selvmord? Hvad siger bibelen om selvmord?

Hvad siger bibelen om abort?

Hvad siger bibelen om dødsstraf?

Hvad siger bibelen om depression? Hvordan kan en kristen overvinde depression?

Hvad siger bibelen om at håndtere sine finanser?

Hvad siger bibelen om helbredelse? Er der helbredelse i forsoningen?

Hvad siger bibelen om krig?Spørgsmål om beslutninger i livet