Pitanja o Kultovima i religijiPitanja o Kultovima i religiji

Da li je Isus jedini put do neba?

Koja je prava religija za mene?

Koja je definicija sekte?

Koji je najbolji način za evangelizaciju nekoga ko je u sekti ili lažnoj religiji?

Kako mogu da prepoznam lažnog učitelja/lažnog proroka?

Ko su Jehovini svjedoci i koja su njihova uvjerenja?

Da li su Mormoni sekta? Šta Mormoni vjeruju?

Da li bi Kršćani trebalo da budu tolerantni prema religijskim uvjerenjima drugih ljudi?Vrati se na bosansku stranuPitanja o Kultovima i religiji